Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 6           2017-04-14

Det som göms i snö kommer fram i …..
Många bybor har hört av sig. Det två vanliga frågorna på våren är; Behöver man inte ta bort hästskiten? och hur är det med hundbajs?

Hästskit.
Enligt gammal hävd så behöver man inte ta upp efter sin häst. God sed bjuder dock att hästägaren tar upp efter sin häst inom byaområdet.
I de flesta fall så kan det räcka med att man sprätter iväg hästskiten i vägslänten.

Hundbajs.
Du är skyldig att ta upp efter din hund. Bajspåsar finns att köpa i affären i Bullmark.
Ett säkert sätt för att klara hundbajset, är att följa den goda uppmaningen som Danskarna ger till landets hundägare; Du ska ha en pose på snoret.
Har du lite svårt med det danska språket, så betyder det; knyt fast en bajspåse på kopplet. Då finns den till hands då den behövs.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5.  2017-03-24.

 • Bagarstugan
  Från bagarstugans årsmöte kan lämnas följande information.
  Styrelsen består av följande personer:
  Ordförande Östen Sandström
  v.ordförande Nils-Erik Karlsson
  Sekreterare Birgith Eriksson
  Kassör Hans Karlsson

Under år 2016 har 40 bakningsdagar utförts. Vill du baka så bokar du bagarstugan hos Birgith Eriksson tel. 090-560 69.
Kostnaden för en bakningsdag är 150:- kronor.

Kunnandet i brödbakning – exempelvis tunnbröd och mjukkaka – har varit stort på landsbygden Traditionen har förts vidare under många generationer,
och det är viktigt att den traditionen bibehålls.

Vi erbjuder!
Är du intresserad av att lära dig bakning så hjälper vi till. Att lära sig bakning i bagarstugan sker genom studiecirkel.
Du betalar en avgift och brödet du bakar tar du med dig hem.  Kontakta Östen Sandström tel. 09-56 121 eller 070-696 21 21.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omnejd.
Byainformation nr. 4.    2017-03-17.

 • Påminner er om möjligheten, att ni bybor kan få den lokala telefonlistan översänd till er.

Hör av er om ni önskar få den lokala telefonlistan.

 • Information om att samrådsträffarna om Umeå kommuns landsbygdsdel i Översiktsplan är genomförd.

Här nedan finns kommunens inbjudan.

Umeå. Ämne: Samtal om landsbygden – drop-in möte den 22/3 kl. 19-21, Restaurang Översten
 
 Vi fortsätter samtalet om landsbygden
 Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter och lämna förslag på vad du menar ska ingå i översiktsplanen och i efterföljande program. Översiktsplanen finns på www.umea.se/oversiktsplan , information om landsbygdsutveckling på www.umea.se/landsbygd   

                      Tid: Onsdagen den 22 mars kl. 19.00-21:00, drop-in.
                      Plats: Restaurang Översten, Stadshusområdet, Skolgatan 31, Umeå

                     Välkomna!
                     Kontakt: 
                     Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
                     annika.myren@umea.se

 • Möjlighet att söka ett aktivitetsbidrag max. 20 000 :- kronor.

Inom kort finns möjlighet att söka aktivitetsbidrag. Läs mera om denna möjlighet på www.urnara.se under rubriken SKUR.

 • Lokal Turlista busstider

På årsmötet beslöts att vi ska undersöka förutsättningen på att sammanställa en lokal bussturlista såväl för busstrafik med Länstrafiken som passerar Bullmark samt för skolbusstrafik där bussturen är öppen för allmänheten.

Skolbusstrafik avses endast under skolterminen.

Är det någon av er bybor som vill hjälpa till med att ta fram uppgifterna via Länstrafiken samt skolkontoret. Bussturen ska omfatta tur till såväl Umeå som Sävar.

Är du intresserad av att utföra denna engångsinsats, hör av dig till Birgitta Jonsson telefon 070-610 24 44 eller via e-post; birgitta.jonsson@umu.se

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening har sin årsstämma måndagen den 27 mars kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Styrelsen hälsar medlemmar välkomna…

Se kallelse och dokument till årsstämman

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3     2017-02-17.

Hälsningar
Styrelsen.

Till
Umeå kommun
901 84 Umeå

Yttrande över Umeå kommuns översiktsplan ÖP, avseende landsbygdsdelen.

Stråk längs Sävarådalen.

Ett tjugofemtal byar indelade i fyra delområden, har arbetat fram en gemensam Byaplan som fastställdes den 16 augusti 2016.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har vi aktivt kunnat ta del av förslag till översiktsplan avseende Umeå kommuns landsbygdsdel. Vi ser då att det lagts ut olika korridorer där byggande och utveckling kan ske. Även om det nu sägs att det inte bara är efter dessa som utveckling kan ske inom landsbygdsdelen, är det ändock stor risk att det blir på så sätt. Efter några år är det andra som handlägger och beslutar, och ursprungstanken kan då ha fallit bort.

För att säkerställa att så inte sker, vill vi boende längs Sävarådalen att ett stråk anges längs dalgången. De främsta skälen för detta är förutom vad ovan nämnts, de möjligheter som skapats längs Sävarån genom den restaurering som genomförts efter flottnings perioden, samt genomförande av projektet Sävarån med biflöden. Sävarån ingår i natura 2000 och är klassad som riksintresse.

Besöksnäringen och det lokala näringslivet ger möjligheter till en stark utveckling. Till detta sker en naturlig förtätning av byggande, och att tillvarata möjligheterna inom de LIS områden som finns. Kommunikationerna blir naturlig på den befintliga vägen 650 och 647.

Ett stråk – inte baserat på antal fordonstrafik – utan naturlig utveckling där natur och miljö står i förgrunden, är landsbygdsutveckling då den är som bäst. Det är viktigt att kunna visa upp landsbygdens kultur, därför bör ett stråk anges längs Sävarådalen.

Med vänlig hälsning
Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson
enar.jonsson@bullmark.se                      birgitta.eriksson@gravmark.se
Samordningsansvariga för Byaplanens genomförande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432 – 3068

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland
Byainformation nr. 2.          2017-01-26.

Några beslut från årsmötet 2017-01-26.

Styrelse
Ordförande Staffan Viklund
Sekreterare Birgitta Jonsson
Kassör Tord Wiklund
Ledamot Simon Westerberg
Ledamot Bengt-Erik Nilsson
Ledamot Olov Jonsson

Revisorer
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Valberedning.
Hans Karlsson
Gunn Karlsson

Webbmaster
Thomas Lundgren

Boulebanan
Jari Smedman har övertagit skötseln av Boulebanan. Vi tackar Nils-Erik Karlsson för mångårig god skötsel av banan.

Lokal telefonlista
De bybor som önskar en digital telefonlista, anmäl er så sänder vi den.

Remissyttrande översiktsplan, Tematisk plan för landsbygdsdelen.
Bilagt finns remissyttrande.
Eftersom det pågår en politisk diskussion i skolfrågan, hänvisar vi personer med politiskt intresse, att kontakta det politiska parti som de sympatiserar med.

Hälsningar
Styrelsen

 

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark   2017- 01- 03.

Till
Byborna i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 1.  2017.

Bilagt finns inbjudan samt förslag till dagordning för årsmötet/öppet byamöte.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 22

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 22.                             2016-12-09.

 • Påminnelse om placering av hjärtstartare.
  Hjärtstartaren är placerad i tvättstugan som tillhör Bostadens hyreshus på Tunnbrödsvägen 2-4.
  Se hemsida www.bullmark.se rubrik: Hjärtstartare.
 • Årsmöte.
  Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 26 januari 2017. Handlingar till årsmötet sänds ut den 3 januari, men kommer även att finnas på hemsidan.
 • Lokal telefonlista.
  Den lokala telefonlistan är nu klar och finns på byns hemsida www.bullmark.se rubrik: Lokal telefonlista.
  Våra lokala offentliga och privata verksamheter/företagare finns på hemsidan under rubrik; Föreningserbjudanden/adresser. Sammanställning / adresser kommer även att inplastas och anslås på byns 2 anslagstavlor samt på affärens anslagstavla vid ingången.

Styrelsen tillönskar byborna en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 22

Byainfo nr 21

Projektföreninge3n Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 21.        2016-11-11

Påminnelse!

 • Lokal telefonlista. (ni som lämnat in ändringar, ber vi bortse från denna påminnelse)
  Den 29 oktober sände vi ut förfrågan och möjlighet att komplettera den lokal telefonlistan. Många har ännu inte hört av sig och vi ger er nu möjligheten att lämna in ändringar.
  Ändringarna ska vara oss tillhanda senast den 20 november.
 • Komplettering av e-postadresser.
  Vill ni ändra e-postadresser så går det bra. Är det ytterligare personer i hushållet som önskar byainformation så meddela, så förs ni in i byns gruppmail.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 21

Byainfo nr 20

Projektföreningen Bullmark 2016-10-28.

Till
Byborna i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 20.

 • Lokal telefonlista.
  Den behöver nu uppdateras, och eftersom många valt att inte längre ha fast telefon ber vi er att
  dels i så fall stryka ert telefonnummer till fast telefon
  dels uppdatera och ta med mobilnummer till vuxna och äldre ungdomar i hushållet.

Ni får efter uppdateringen, den lokala telefonlistan sänd till er digitalt i er dator.

Vill ni ha telefonlistan i pappersform, så måste ni meddela detta då ni lämnar in uppdateringen. (vi trycker bara upp de antal ex som ska delas ut)

Vi vill att ni lämnar in begärda uppgifter via mail senast den 15 november.

 • e-postadresser.
  Om ytterligare någon i hushållet vill ha Byainformationen direkt till sig, så går det mycket bra. Sänd in e-postadressen med vändande mail, gäller vuxna och äldre ungdomar.
  Välkomna med ytterligare e-postadresser senast den 15 november.
 • Hemsidan
  Tidigare under året utsända byainformationer, och mycket annat finns på byns hemsida www.bullmark.se

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 20