Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 7.

Bilagt översändes inbjudan till Skotergudstjänst samt till Askonsdagsmässa.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6

Vägfrågor inom byn/området.

Hög trafikhastighet inom byaområdet.
Många ortsbor har uttryckt missnöje över den höga trafikhastigheten som sker inom byaområdet. Den höga trafikhastigheten sker av de som passerar byaområdet, men den höga trafikhastigheten sker även av oss själva som bor i byn.
Nu måste det ske en omedelbar skärpning, så att vi följer den markerade hastigheten. Det gäller således inom hela byaområden, men främst inom områdena för skola och förskola.

Samtal med företrädare för Trafikverket
Vi planerar för ett samtal med företrädare för Trafikverket, där vi allmänt vill samtala om att förbättra trafikmiljön inom byaområdet. Det är många bybor som dagligen tar en promenad runt byaområdet, och möts av hög trafikhastighet kombinerat med biltrafik som framförs på en smal väg.
Den planerade träffen kommer främst att handla om en säker skolväg, dels för gående/cyklande skolbarn på väg till och från skolan dels också om en säker av och påstigning för de skolbarn som åker skolbuss eller skoltaxi.

Fråga till byborna?
Utöver de ovan nämnda frågeställningarna, ber vi er bybor att nu ta tillfället att få frågor och synpunkter framförda till företrädare från Trafikverket.
Lämna synpunkter med vändande mail!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Byainfo nr 5

2020-02-17
Till boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Bilagt finns Byainformation nr. 5

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432–3086

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.
Byainformation nr. 4.

Information från Projektföreningen Bullmarks årsmöte.

Styrelse
Ordförande: Birgitta Jonsson (vald vid årsmötet).
Sekreterare: Birgitta Jonsson
Kassör: Jannice Persson
Ledamot: Simon Westerberg
Ledamot: Anders Lindgren
Ledamot: Olov Jonsson
Ledamot: Bengt-Erik Nilsson

Tecknande av firma.
Jannice Persson och Birgitta Jonsson tecknar firma var för sig, samt undertecknar blanketten fullmakt ideell förening. Simon Westerberg och Olov Jonsson är bevittnare.

Ansvariga personer.
Fasadflaggor: Kennard Andersson
Boulebanan: Stefan Rosenqvist
Beachvolleyplan: Cecilia och Markus Bodin
Vindskydd/grillplatser: Hans Karlsson
Hemsida: Tomas Lundgren
Hjärtstartare: Anders Lindgren

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark    2020-01-17.

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 3.

Motionsspåret.
Motionsspåret är nu preparerat med snö och spåret är uppdraget. Vi vädjar till er att inte gå era promenader i spåret, utan låt spåret nu var till för skidåkning.
Vi vill också uppmana er hundägare, att inte rasta era hundar i spåret. Denna uppmaning gäller såväl sommar som vinter. Är du i motionsspåret med din hund så gäller principen, att plocka upp efter hunden.

Årsmöte 20 januari kl. 18,30.
Rättelse!  Det var angett fel veckodag, men datum är rätt.
Projektföreningens årsmöte sker den 20 januari kl,18,30. Plats: Ungdomsgården / Kyrkan.
Ni är varmt välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark  2020-01-14.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Ordförande i Gravmarksområdet
Ordförande i Furunäsområdet

Byainformation nr 2    2020
Bilagt översändes inbjudan till Öppen förskola i Bullmark.
Hälsningar
Styrelsen

Med vänliga hälsningar
Maria Carlsson
Sävar-Holmöns församling
090-71 25 13
maria.carlsson@svenskakyrkan.se

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Byainfo nr 1

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 1. 2020.

Bilagt finns dagordning / inbjudan till Projektföreningens årsmöte den 20 januari 2020.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 1

Byainfo nr 26

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark
Ordförande i Byalagen Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 26

Årsmöte
Projektföreningen Bullmark har årsmöte den 20 januari kl. 18,30. Fika finns från kl. 18,00.
Plats: Ungdomsgården Kyrkan Bullmark.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar sänds ut under mellandagarna.

Var handlar du?
Vill du ha lokala butiker i morgon, så besök och handla i dem idag!

Julgran med ytterbelysning.
Byns julgran med belysning finns som ni sett vid kyrkan. Fördelningen av kostnaden är att Kyrkan svarar för att julgran finns på plats och byn har inköpt belysningen. Den inköpta belysning finns förvarad av kyrkan.


God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 26

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland
Kopia : ordförande i Gravmark och Furunäs

Byainformation nr. 26.     2019-10-15.

Bilagt finns inbjudan till
Lyktfest för hela familjen 23 november kl. 17,00 – 19,00. Middag kl., 17,30.
Mässa 10 november kl.11,00.
Middax 13 november kl. 17,30.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25

Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 25.   2019-10-11.

–   Gemensam byaplan
Vid möte inom; Gemensam byaplan, diskuterades Lokal besöksnäring. Den lokala besöksnäringen är viktig för orten. I diskussionen framkom förslaget att efterhöra möjligheten att flytta vissa offentliga arbeten ut till byarna, vilket skulle kunna innebära ett tillskott för det befintliga lokala näringslivet.
(Som ni vet så har vi även uppmanat er ortsbor, att nyttja den lokale entreprenören/företagaren.)

För att kunna föra en dialog med kommunen, är det viktigt att veta er syn i frågan.
Fråga till ortsborna?
Vilken typ av offentliga arbetsuppgifter anser ni vara möjliga att föra ut på landsbygden.
Om det blir aktuellt med ett samtal med företrädare för kommunen, så hör vi av oss i frågan.

–   Hundlatrin.
Vi har idag till kommunen framfört, att det finns ett behov av hundlatrin i vårt byaområde. Vi har redan fått återkoppling att ärendet är påbörjat. Vi återkommer till er i frågan.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 25