Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark

Byainformation nr. 8           2018-05-04.

 •  Samverkan med VårgårdaHus.
  I samverkan med VårgårdaHus kommer vi att erbjuda husalternativ. VårgårdaHus tar nu fram olika erbjudande, vilket beräknas var klart vid månadsskiftet maj-juni.
  I första hand riktar vi in oss på de två lediga tomterna vid Tunnbrödsvägen. Vi återkommer med mera information, men sprid gärna informationen till din bekantskapskrets.
  Är du intresserad redan nu, så ta kontakt med Elin Enkvist VårgårdaHus 070-441 17 13 eller Lennart Häggberg 070-534 34 21.
 • Gökotta på Kvarnplatsen
  Välkommen till Gökotta torsdag den 10 maj kl. 09,00. Plats; Kvarnplatsen.
  Medtag eget fika!Hälsningar
  Styrelsen 
Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 7.

 Valborgsfirande
Se bilagd affisch.

Välkommen till valborgsfirande i Bullmark den 30 april.

Plats: Tålsmarksvägen, Parkeringsplatsen vid Elljusspåret.

Eldkorgarna tänds kl. 19.00. Vi eldar i korgarna under kvällen.

Tillsammans hälsar vi våren välkommen!

En arbetsgrupp med Lena Burström i ledningen håller i arrangemanget.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6.          2018-04-06.

 • Majbrasa

På valborgsmässoafton blir det majbrasa i Bullmark. Majbrasan blir på parkeringsplatsen vid motionsspåret, och vi använder eldkorgar.
Genomförandet sker av en arbetsgrupp. Vi återkommer med inbjudan och affisch på anslagstavlorna.

Välkomna!
Styrelsen

 

 • Skrivelse till Svevia.

Några byar längs Sävarådalen har tillskrivit Svevia med begäran om bättre vinterväghållning på vägarna Bullmark-Gravmark och Bullmark-Sävar. I skrivelsen har det särskilt framförts de transport försämringar som skett för   näringslivet och skolskjutstrafiken. I skrivelsen har också framförts att Svevias kostnader för vinterväghållningen på de berörda vägarna, säkerligen varit högre än beräknat med anledning av att flera extra väghyvlingsinsatser behöv sätta in, för att hålla vägarna i någorlunda trafiksäkert skick.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma tisdagen den 27/3 2018 kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Se kallelse med dagordning och övriga dokument http://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 5

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5.   2018-03-07.

 • Hjärtstartare.

På byns hemsida www.bullmark.se finns flik; Hjärtstartare.
För att byborna ska kunna bekanta sig med hjärtstartaren så finns nu längst ner på sidan en hänvisning/länk till hjärtstartare, där man kan läsa om hur den fungerar.
Där finns även en video; ´´om hjärtstartare´´, vilken visar hur den används.
Vi rekommenderar byborna att ta del av informationen om hjärtstartaren.

 • Mycket snö med höga plogvallar.

Flera bybor har hört av sig med en begäran om att byborna ska sänka hastigheten på vägar och gator inom byaområdet. Den stora snömängden gör att snövallarna är höga och att sikten därmed är dålig. Risken är mycket stor bl.a. vid fastighetsinfarter. Kör försiktigt, tänk fram för allt, på barnen.

 • Väghållning på allmän väg.

Vi har även tagit kontakt med Svevia om vissa omedelbara insatser på sträckan Bullmark-Sävar och Bullmark-Gravmark. Under veckan kommer det att ske väghyvling på de båda sträckorna. Vi har också framfört att de är höga snövallar inom byaområdet och att dessa bör tas ner.
Vi har än en gång också framfört vårt tydliga besked att jordbrukstraktorer inte är lämpliga, och inte klarar väghållning på allmän väg.
I väghållningsfrågan vill vi ha bybornas stöd att senare i vår framföra skriftligt, att vi önskar att Svevia återgår till att med Lastbil och Väghyvel sköta snöplogning och halkbekämpning på allmän väg inom området.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 4.                               2018-02-16.

För tredje byainformation i följd, redovisar vi de allmänna frågor som behandlades efter årsmötet. Att behandla på årsmötet uppkomna frågor på detta sätt, ger möjlighet för byborna att såväl få information som att kunna påverka hur frågorna ska hanteras.

 • Majbrasa.

Vid årsmötet väcktes frågan om att återinföra majbrasefirandet i byn. Lena Burström undersöker förutsättningarna.
Iden är följande; vi håller till på parkeringsplatsen vid motionsspåret på belagt underlag, samt eldar med ved i ett antal inköpta eldkorgar.  I Lenas undersökning av förutsättningarna, ingår även anmälan till kommunens brandväsende.
Vi hoppas och tror att genomförandet är möjligt, och vi återkommer med ytterligare information och inbjudan via byainformation samt affischering på anslagstavlorna.

 • Ljus i granen.

Frågan väcktes att undersöka förutsättningarna att under advent och juletid, i centrala byn återigen kunna ha belyst julgran. Birgitta Jonsson undersöker frågan och återkommer.

 • Hjärtstartare i byn.

Som vi tidigare informerat om så har vi inom byn en egen hjärtstartare. Den finns placerad på Bostadens område Tunnbrödsvägen 2 – 4 ingång tvättstugan.
På allmän begäran kommer vi nu att ge möjlighet till byborna att bekanta sig med hjärtstartaren. Under två kvällar kommer det att finnas den möjligheten. Vi återkommer med förslag till datum.

 • Totalt antal personer som arbetar ideellt för byns/ortens bästa.

I byainformationerna 2, 3 och 4 har vi presenterat bybor som deltar i något ideellt arbete för byns bästa under innevarande år. Det är ett 20-tal personer totalt, där några dessutom har tagit på sin två uppgifter. Det är viktigt att detta redovisas dels för de inblandade dels att byborna ser den ideella insats som sker. Att det numera uppstått ett ökat intresse för att ställa upp för byns bästa, kan bero på många olika saker. Den nuvarande arbetsformen med korta och riktade insatser kan var en trolig anledning. Ett annat är att ingen behöver komma till möten och befara/riskera att bli inröstad till något uppdrag.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3           2018-02-09.

I byainformation nr 2 påbörjade vi information och ställningstagande av de frågor som behandlades omedelbart efter årsmötet. Här kommer ytterligare information:

 • Arbetsgrupper.
  I diskussioner och samtal hörs ofta inlägg av typ; ingen vill ställa upp och hjälpa till. Inget kan var mera felaktigt.  Här presenterar vi ortsbor som ideellt ställer upp i nedanstående uppdrag. Till detta ska läggas de personer som ingår i styrelsen, revisorer och valberedning, vilket innebär totalt 18 personer.

Ansvarig för; Fasadflaggorna / Kennard Andersson, Boulebanan / Stefan Rosenqvist, Beachvolleyplan / Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser / Hans Karlsson, Hemsida/ Tomas Lundgren, Hjärtstartare / Tord Wiklund, Gemensam byaplan: Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Näringslivsfrågor; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

I nästa byainformation presenterar vi ytterligare personer som ställer upp i det ideella byaarbetet.

 • Svenska kyrkan/Fast grund.
  Svenska kyrkan, Sävar-Holmöns församling, har från 2018-01-01 övertagit fastigheten, Kapellet/ungdomsgården. För föreningar eller privat personer gäller samma hyresvillkor som tidigare.
  Vill du hyra lokal ring 090 – 712750.
 • Hemsidan
  Besök gärna föreningens hemsida www.bullmark.se.   Under rubriken Kalendern, så kan du se alla de aktiviteter som sker under vårterminen.
  Föreningar meddela oss om era mötestillfällen, så lägger vi dom i kalendern.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3

Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark 2018-02-02

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Kopia för kännedom: Gravmark byaförening och Furunäs intresseförening.

Byainformation nr. 2.

Från gårdagens årsmöte vill vi lämna följande information; (mera information från föreningsstämman i kommande Byainformationer)

 Styrelse, revisorer, valberedning.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag
Styrelse.
Ordförande Staffan Wiklund, Kassör Tord Wiklund, Sekreterare Birgitta Jonsson, ledamöter Simon Westerberg, Bengt-Erik Nilsson, Olov Jonsson.
Revisorer.
Mats Karlsson, Randolf Wallgren.
Valberedning.
Hans Karlsson, Gunn Karlsson.

•  ICA Bullmark,
Under gårdagen har ICA Bullmark informerat ortsborna om affärens lönsamhet. Årsmötet hänvisade till affärens information, och ber ortsborna stödja det lokala näringslivet. Ett lokalt näringsliv ger en levande landsbygd.
Även om det är fritt fram att handla var du vill, så vädjar årsmötet till ortsborna; Handla i din lokala butik för en fortsatt levande landsbygd.

•  Byggande i byarna.
Byaplanens arbetsgrupp ska inom respektive fem byaområden ta fram förslag på lämpliga platser för byggande. Förslaget ska omfatta byggande av enfamiljshus eller lägenheter i område eller genom förtätning. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp bestående av Nils-Erik Karlsson, Lena Burström och Tord Wiklund. Arbetsgruppen ska lämna förslag avseende – Bullmark och Tålsmarks området – senast den sista februari.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 2

Bygdenytt nr 3

Bygderådet Umeå

Till
respektive kontaktperson
i by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr 3                    2018-01-28.

Översänder beslut från föreningsstämman. Val till styrelse, revisorer, arbetsgrupper, mm.
Inom kort kommer vi att sända ut anvisningar om hur man ansöker om projektstöd.

Hälsningar
Styrelsen

Val av styrelse och revisorer för 2018

 

Stämman gick helt på valberedningens förslag och valen utföll enligt nedan. Enar Jonsson valdes till ordförande.
Enar Jonsson                     Bullmark, ordförande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Alf Söderlund                      Rödåsel, sekreterare
Göran Sundqvist                Svedjan, vice ordförande
Stefan Latvala                    Gravmark, kassör
Roger Sandström               Stöcksjö
Gunbritt Sandström            Åheden
Gun Lis Forsell                   Botsmark
Jan Lundberg                     Gravmark
Revisorer Stämman valde:

Christer Edvardsson, Anumark
Helene Wernersson, Furunäs
Stämman beslutade att ingen revisorssuppleant utses

Val av valberedning

 

Stämman valde:

Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö och
Björn Kriström, Furunäs även sammankallande i valberedningen

Val av Bygderådets beslutsgrupp. Den grupp som tillsammans med Umeå kommun ska hantera projektstöd. Alf Söderlund              Rödåsel, sammankallande
Birgitta Eriksson                 Krokbäck
Roger Sandström                Stöcksjö
Gunbritt Sandström           Åheden, ersättare
Utse/nominering:
– ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.
– ledamot i Länsbygderådet Västerbotten (Hela Sverige ska leva)
– ordförande i RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeå-regionen.
Val/nomineringar
URnära, Enar Jonsson ordf. Ordinarie URnära Göran Sundqvist       RUR, Göran Sundqvist och Enar Jonsson
HSsL Västerbotten, Crister Edvardsson, Ordinarie
Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i externa arbets och besluts-grupper. Beslut: styrelsen kan utse företrädare i andra externa arbets- och beslutsgrupper.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bygdenytt nr 3

Inbjudan

Inbjudan till mingelkväll;
Lokal utveckling på Umeå landsbygd, klicka här

Publicerat i Inbjudan | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan