Byainfo nr 12

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark -Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 12                              2018-06-08.

 • Fasadflaggorna på byns välkomsttavlor.

Efter den vandalisering som skedde med fasadflaggorna så har vi informerat byborna. Flera bybor har hört av sig och tycker det är bedrövligt att fasadflaggorna på byns välkomstskyltar inte får vara i fred. Byborna hoppas att vandaliseringen nu ska upphöra, och anser att vi ännu en gång ska inköpa nya flaggor som sätta upp. Vi avser att göra detta, så dom finns på plats till skolavslutningen.

 • Norrbotniabanan.

Järnvägsplan Dåva-Gryssjön har genomförts den 27 maj 2018. Material finns på trafikverket www.trafikverket.se

 • Inbjudan till berättarkväll

Bilagt finns inbjudan till berättarkväll.

Trevlig sommar!

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 12

Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 10.        2018-05-25.

 • Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar.

Än en gång har fasadflaggorna vandaliserats. Tre av de fyra flaggorna har rivits ner och fästen och flaggor är borta. Det som nu hänt kan inte benämnas busstreck, utan är en planerad vandalisering. Det är sorgligt och känns meningslöst. Fasadflaggorna är till för oss alla som bor i området, de pryder sin plats och är en hälsning och välkommen till vår bygd.

Nu krävs det förändring i uppförandet. Styrelsen kommer att avvakta att återigen sätta upp fasadflaggorna. Vi vill att alla boende i byn och omland att de samtalar om fasadflaggorna och dess betydelse, genom att dels

 • föra samtal i hemmet samt
 • att ortsborna allmänt samtalar med varandra om fasadflaggorna.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 10

Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9.

 •  Valborgsmässofirande.

Valborgsmässofirandet med majbrasa i byns regi har legat nere några år. Årets firande genomfördes på parkeringen vid motionsspåret med eldkorgar. Firandet var välbesökt – ett 80-tal personer, barn och vuxna, vilket visade att intresse för firandet finns i byn. Fikaförsäljning, tipsrunda, gissa antal stenar samt fiskdamm för barnen, var ett uppskattat program.
Resultatlistan från tipsrundan finns på anslagstavlan vid ingången till ICA Nära.
Ett varmt tack till Lena med arbetsgrupp, för er utomordentliga insats!
Ett varmt tack till Anita och Jenny för bidraget till Fiskdammen.

 • Vinterunderhåll på allmän väg.

Det gångna vinterunderhållet på vägsträckorna Bullmark-Sävar och Bullmark-Gravmark har varit sämre än tidigare, med bl.a. omfattande spårbildning i vägbanan. Vägen har vissa tider varit trafikfarlig. Berörda byar har i skrivelse till Svevia påtalat detta. Det är viktigt att understryka att det inte är försenade inställelsetider, eller bristande förarkompetens som är anledningen, utan val av fordonstyp.

Eftersom vinterväghållningen försämrats i hela landet, har regeringen för någon vecka sedan uppdragit till vägverket att snabbutreda och senast den 29 juni lämna förslag på förbättringar inför kommande vinter. Vi har därför i särskild skrivelse till berört Statsråd och Trafikverket insänt skrivelse – med kopia till Svevia och Umeå kommun – som visar vår pågående korrespondens med Svevia. Vi har i skrivelsen hemställt att skrivelsen översänds till den pågående utredningen.

 • Vårfest och Nyinvigning.

Den 16 maj var det Vårfest för alla åldrar samt Nyinvigning av Bullmarks kyrka. (namnbyte från Kapell till Kyrka)

På programmet:
– Hamburgare och tårta
– Gladiatorduell & sumobrottning för barnen
– Våravslutning för barngrupperna
– Avslutning med sång av Liza Lundqvist & barnkören Himlagott.

Medverkade gjorde Jonas Nordling, Maria Carlsson, Johan Wållberg, Helen Sjövik, Benny Carlsson, Arvid Persson och Therese Westin med flera från kyrkan. Vårfesten som besöktes av ca. 135 personer var mycket uppskattad.

En fortsatt samverkan mellan byn och kyrkan är viktig, inte minst genom att möjliggöra en ökad ungdomsverksamhet i samverkan mellan Byn, Kyrkan och FBIK.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 9

Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark

Byainformation nr. 8           2018-05-04.

 •  Samverkan med VårgårdaHus.
  I samverkan med VårgårdaHus kommer vi att erbjuda husalternativ. VårgårdaHus tar nu fram olika erbjudande, vilket beräknas var klart vid månadsskiftet maj-juni.
  I första hand riktar vi in oss på de två lediga tomterna vid Tunnbrödsvägen. Vi återkommer med mera information, men sprid gärna informationen till din bekantskapskrets.
  Är du intresserad redan nu, så ta kontakt med Elin Enkvist VårgårdaHus 070-441 17 13 eller Lennart Häggberg 070-534 34 21.
 • Gökotta på Kvarnplatsen
  Välkommen till Gökotta torsdag den 10 maj kl. 09,00. Plats; Kvarnplatsen.
  Medtag eget fika!Hälsningar
  Styrelsen 
Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 8

Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark
Org.nr 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omnejd.

Byainformation nr. 7.

 Valborgsfirande
Se bilagd affisch.

Välkommen till valborgsfirande i Bullmark den 30 april.

Plats: Tålsmarksvägen, Parkeringsplatsen vid Elljusspåret.

Eldkorgarna tänds kl. 19.00. Vi eldar i korgarna under kvällen.

Tillsammans hälsar vi våren välkommen!

En arbetsgrupp med Lena Burström i ledningen håller i arrangemanget.

Varmt välkomna!
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 7

Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6.          2018-04-06.

 • Majbrasa

På valborgsmässoafton blir det majbrasa i Bullmark. Majbrasan blir på parkeringsplatsen vid motionsspåret, och vi använder eldkorgar.
Genomförandet sker av en arbetsgrupp. Vi återkommer med inbjudan och affisch på anslagstavlorna.

Välkomna!
Styrelsen

 

 • Skrivelse till Svevia.

Några byar längs Sävarådalen har tillskrivit Svevia med begäran om bättre vinterväghållning på vägarna Bullmark-Gravmark och Bullmark-Sävar. I skrivelsen har det särskilt framförts de transport försämringar som skett för   näringslivet och skolskjutstrafiken. I skrivelsen har också framförts att Svevias kostnader för vinterväghållningen på de berörda vägarna, säkerligen varit högre än beräknat med anledning av att flera extra väghyvlingsinsatser behöv sätta in, för att hålla vägarna i någorlunda trafiksäkert skick.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 6

Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma tisdagen den 27/3 2018 kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Se kallelse med dagordning och övriga dokument http://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Byainfo nr 5

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Byainformation nr. 5.   2018-03-07.

 • Hjärtstartare.

På byns hemsida www.bullmark.se finns flik; Hjärtstartare.
För att byborna ska kunna bekanta sig med hjärtstartaren så finns nu längst ner på sidan en hänvisning/länk till hjärtstartare, där man kan läsa om hur den fungerar.
Där finns även en video; ´´om hjärtstartare´´, vilken visar hur den används.
Vi rekommenderar byborna att ta del av informationen om hjärtstartaren.

 • Mycket snö med höga plogvallar.

Flera bybor har hört av sig med en begäran om att byborna ska sänka hastigheten på vägar och gator inom byaområdet. Den stora snömängden gör att snövallarna är höga och att sikten därmed är dålig. Risken är mycket stor bl.a. vid fastighetsinfarter. Kör försiktigt, tänk fram för allt, på barnen.

 • Väghållning på allmän väg.

Vi har även tagit kontakt med Svevia om vissa omedelbara insatser på sträckan Bullmark-Sävar och Bullmark-Gravmark. Under veckan kommer det att ske väghyvling på de båda sträckorna. Vi har också framfört att de är höga snövallar inom byaområdet och att dessa bör tas ner.
Vi har än en gång också framfört vårt tydliga besked att jordbrukstraktorer inte är lämpliga, och inte klarar väghållning på allmän väg.
I väghållningsfrågan vill vi ha bybornas stöd att senare i vår framföra skriftligt, att vi önskar att Svevia återgår till att med Lastbil och Väghyvel sköta snöplogning och halkbekämpning på allmän väg inom området.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 5

Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 4.                               2018-02-16.

För tredje byainformation i följd, redovisar vi de allmänna frågor som behandlades efter årsmötet. Att behandla på årsmötet uppkomna frågor på detta sätt, ger möjlighet för byborna att såväl få information som att kunna påverka hur frågorna ska hanteras.

 • Majbrasa.

Vid årsmötet väcktes frågan om att återinföra majbrasefirandet i byn. Lena Burström undersöker förutsättningarna.
Iden är följande; vi håller till på parkeringsplatsen vid motionsspåret på belagt underlag, samt eldar med ved i ett antal inköpta eldkorgar.  I Lenas undersökning av förutsättningarna, ingår även anmälan till kommunens brandväsende.
Vi hoppas och tror att genomförandet är möjligt, och vi återkommer med ytterligare information och inbjudan via byainformation samt affischering på anslagstavlorna.

 • Ljus i granen.

Frågan väcktes att undersöka förutsättningarna att under advent och juletid, i centrala byn återigen kunna ha belyst julgran. Birgitta Jonsson undersöker frågan och återkommer.

 • Hjärtstartare i byn.

Som vi tidigare informerat om så har vi inom byn en egen hjärtstartare. Den finns placerad på Bostadens område Tunnbrödsvägen 2 – 4 ingång tvättstugan.
På allmän begäran kommer vi nu att ge möjlighet till byborna att bekanta sig med hjärtstartaren. Under två kvällar kommer det att finnas den möjligheten. Vi återkommer med förslag till datum.

 • Totalt antal personer som arbetar ideellt för byns/ortens bästa.

I byainformationerna 2, 3 och 4 har vi presenterat bybor som deltar i något ideellt arbete för byns bästa under innevarande år. Det är ett 20-tal personer totalt, där några dessutom har tagit på sin två uppgifter. Det är viktigt att detta redovisas dels för de inblandade dels att byborna ser den ideella insats som sker. Att det numera uppstått ett ökat intresse för att ställa upp för byns bästa, kan bero på många olika saker. Den nuvarande arbetsformen med korta och riktade insatser kan var en trolig anledning. Ett annat är att ingen behöver komma till möten och befara/riskera att bli inröstad till något uppdrag.

Hälsningar
Styrelsen.

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 4

Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland
Byainformation nr. 3           2018-02-09.

I byainformation nr 2 påbörjade vi information och ställningstagande av de frågor som behandlades omedelbart efter årsmötet. Här kommer ytterligare information:

 • Arbetsgrupper.
  I diskussioner och samtal hörs ofta inlägg av typ; ingen vill ställa upp och hjälpa till. Inget kan var mera felaktigt.  Här presenterar vi ortsbor som ideellt ställer upp i nedanstående uppdrag. Till detta ska läggas de personer som ingår i styrelsen, revisorer och valberedning, vilket innebär totalt 18 personer.

Ansvarig för; Fasadflaggorna / Kennard Andersson, Boulebanan / Stefan Rosenqvist, Beachvolleyplan / Markus och Cecilia Bodin, Vindskydd o rastplatser / Hans Karlsson, Hemsida/ Tomas Lundgren, Hjärtstartare / Tord Wiklund, Gemensam byaplan: Regler för byggande; Staffan Wiklund, Lokal serviceplan; Jörgen Andersson, Näringslivsfrågor; Johan Bergström, Öppen Bygemenskap; Birgitta Jonsson, Simon Westerberg, Elly Karlsson.

I nästa byainformation presenterar vi ytterligare personer som ställer upp i det ideella byaarbetet.

 • Svenska kyrkan/Fast grund.
  Svenska kyrkan, Sävar-Holmöns församling, har från 2018-01-01 övertagit fastigheten, Kapellet/ungdomsgården. För föreningar eller privat personer gäller samma hyresvillkor som tidigare.
  Vill du hyra lokal ring 090 – 712750.
 • Hemsidan
  Besök gärna föreningens hemsida www.bullmark.se.   Under rubriken Kalendern, så kan du se alla de aktiviteter som sker under vårterminen.
  Föreningar meddela oss om era mötestillfällen, så lägger vi dom i kalendern.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Byainformation | Kommentarer inaktiverade för Byainfo nr 3