Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

 Byainformation nr. 1.  2015-01-09.

 Inbjudan/kallelse till årsmöte samt förslag till dagordning.

Dag: tisdagen den 27 januari kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet.

 

DAGORDNING

 • Öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Godkännande av röstlängd/närvarolista
 • Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens årsredovisning vilket utgör utsända byainformationer nr: 1-22, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om föreningens namnbyte samt historik och utvecklingsområden
 • Verksamhet 2015 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet
 • Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
 • Avgifter
 • Val av styrelse och revisorer
 • Val av valberedning
 • Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2015: 20 april, 31 augusti.
 • Övriga ärenden
 • Avslutning.

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor: (handlingsplan 2015)

 • Badbryggan – åtgärder
 • Blodbussen
 • Majbrasan
 • Hemsida; sälja, byta, köpa
 • Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard, Badplatsen/Olov, Jonas, Emrik, Boulebanan/Gunn, Nils-Erik, Beachvolleyplan/Markus, Cecilia, Vindskydd o rastplatser/Hans.
 • Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark
 • Byns befintliga material för bedrivande av ungdomsverksamhet
 • Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020.
 • Skrivelse till Umeå Energi AB med anledning av elavbrott.

VÄLKOMNA!
 Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.