Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

 Byainformation nr. 1.  2015-01-09.

 Inbjudan/kallelse till årsmöte samt förslag till dagordning.

Dag: tisdagen den 27 januari kl. 19.00

Plats: Ungdomsgården/kapellet.

 

DAGORDNING

  • Öppnande
  • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
  • Godkännande av röstlängd/närvarolista
  • Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
  • Fastställande av dagordning
  • Styrelsens årsredovisning vilket utgör utsända byainformationer nr: 1-22, kassörens ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
  • Beslut om hur vinst och förlust ska disponeras
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fråga om föreningens namnbyte samt historik och utvecklingsområden
  • Verksamhet 2015 samt budget- se diskussionsfrågor, biläggs protokollet
  • Fråga om arvoden till styrelse och revisorer
  • Avgifter
  • Val av styrelse och revisorer
  • Val av valberedning
  • Förslag till ordinarie öppna byasammanträden 2015: 20 april, 31 augusti.
  • Övriga ärenden
  • Avslutning.

Omedelbart efter avslutat årsmöte diskuteras bl.a. följande frågor: (handlingsplan 2015)

  • Badbryggan – åtgärder
  • Blodbussen
  • Majbrasan
  • Hemsida; sälja, byta, köpa
  • Ansvarig för: Fasadflaggorna/Kennard, Badplatsen/Olov, Jonas, Emrik, Boulebanan/Gunn, Nils-Erik, Beachvolleyplan/Markus, Cecilia, Vindskydd o rastplatser/Hans.
  • Trafikbeteendet i Bullmark/Tålsmark
  • Byns befintliga material för bedrivande av ungdomsverksamhet
  • Ansökan av EU medel för lokal utveckling 2015-2020.
  • Skrivelse till Umeå Energi AB med anledning av elavbrott.

VÄLKOMNA!
 Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.