EFS / Fast Grund

efs

Bullmarks Kapell

Bullmarks kapell i centrum För över sjuttio år sedan, 1934 byggdes ett bönhus i Bullmark.1958 – 1959 byggdes bönhuset om och invigdes för kyrkligt bruk. Samtidigt skedde en tillbyggnad, främst avsedd för barn och ungdomsverksamhet. Denna ombyggnad kom till huvudsakligen genom frivilliga arbetsinsatser och gåvor. Eldsjälen bakom var dåvarande folkskolläraren i byn, Hilding Forsell. Den senaste 20 årsperioden har kapellet utökats med klockstapel och bergvärme har installerats. Hela byggnaden ägs av en ekonomisk förening med namnet ”Byggnadsföreningen Fast Grund”. Medlemskap erbjuds de som vill vara med och stödja den verksamhet som lokalerna är avsedda för enligt stadgarna.  Styrelsen väljs på ett allmänt årsmöte i mars månad och nuvarande ordförande är Sune Karlsson. Församlingens kyrkoherde, är självskriven ledamot i styrelsen. Huvudintressenter är EFS i Bullmark och Sävar församling. Underhåll och drift sköts i huvudsak genom ideella arbetsinsatser. De pengar som behövs kommer från hyresinkomster, främst från Bullmark EFS och Sävar församling, men även genom gåvor från privatpersoner.
Kapellet och ungdomslokalerna används i huvudsak för kristen verksamhet. Det är framförallt EFS och Sävar församling, som svarar för denna verksamhet. Gudstjänster av olika slag – se terminsblad och predikoturer – hålls regelbundet under större delen av året. Sävar församling använder kapellet även till barnverksamhet för 4-5 åringar ”Kyrkans Barntimmar” och ”Öppen förmiddag” där de yngsta barnen med föräldrar/annan vuxen eller dagbarnvårdare är välkomna en gång i veckan. I kapellet i Bullmark kan församlingens präster ställa upp med kyrkliga förrättningar som t.ex. dop eller vigsel. Även begravning har förekommit. Lokalerna upplåts kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan vid sådana tillfällen. EFS i Bullmark har ett tjugotal medlemmar och Assar Karlsson är f.n. ordförande. Nya medlemmar är välkomna och kan höra av sig till ordföranden för mer information. Det händer en hel del på kapellet under ett år. Även om sammankomster med kristna förtecken dominerar används lokalerna även för andra kulturella möten och av ortens föreningsliv. Ibland är det gott om plats, ibland upplevs lokalen i minsta laget t.ex. luciafest, skolavslutning. Alla är varmt välkomna till gudstjänster och andra sammankomster!
Hyra lokalen? Boka hos Elly Karlsson 090-560 31
Bli medlem? Kontakta ordf. Assar Karlsson 090-560 73 för EFS Kontakta ordf  Sune Karlsson  090- 560 61 för Fast Grund