Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Kallelse till årsstämma för
Bullmarks väg- och samfällighetsförening


Datum: onsdag 14/3 2023
Tid: kl. 18.30
Plats: Bullmarks kapell


DAGORDNING enligt stadgar
§ 1 Val av ordförande för stämman
§ 2 Val av sekreterare för stämman
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna
§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)
§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
§ 10 Val av revisorer och suppleanter
§ 11 Fråga om val av valberedning
§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga beslut utav stor ekonomisk karaktär fattas under denna punkt.)
§ 13 Mötet avslutas


Dokument för granskning inför årsstämman, läggs upp på länk nedan, under vecka 10.
https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma


Välkommen

Det här inlägget postades i Bullmarks VSF. Bokmärk permalänken.