Bullmark VSF

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Bullmarks VSF Stadgar

Styrelse

Ordförande: Björn Lönnberg, 070-305 81 64
Vice ordförande: Mikael Larsson
Kassör: Jessica Lidén
Ledamot: Niklas Johansson
Ledamot: Lars-Eric Fjellvind

Suppleanter:
Jannice Persson
Anna-Karin Vänman

Revisorer:
Bengt-Erik Nilsson
Eilert Lindgren