Bullmarks väg- & samfällighetsförenings årsstämma

Datum: Onsdagen den 10/4 2024
Tid: kl. 18.30
Plats: Kapellet i Bullmark


DAGORDNING enligt stadgar
§ 1 Val av ordförande för stämman
§ 2 Val av sekreterare för stämman
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Styrelsens och revisorernas berättelser
§ 5 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
6.1 Inköp av laserskrivare
§ 7 Ersättning till styrelse och revisorerna
§ 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd (avgift)
§ 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
§ 10 Val av revisorer och suppleanter
§ 11 Fråga om val av valberedning
§ 12 Övriga frågor (endast en diskussionspunkt, inga beslut utav stor ekonomisk karaktär fattas under denna punkt.)
§ 13 Mötet avslutas


Från och med 27/3 finns dokument för granskning inför årsstämman på
https://www.bullmark.se/bullmarks-vsf-arsstamma

Välkommen…

Det här inlägget postades i Aktuellt, Bullmarks VSF. Bokmärk permalänken.