Byabrev nr 2

Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.

Till
Ortsborna i Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området.

Byabrev nr 2.  19 maj 2017.

Under fyra veckor i följd sänder vi ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så presenterar vi några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog.

Här kommer det andra Byabrevet.

Arbeta för att bibehålla kommunala/offentliga arbetsplatser samt att nya tillförs landsbygden.

Det har skett förändring där vissa offentliga lokala arbetsuppgifter helt eller delvis försvunnit från landsbygden och arbetstillfällena finns nu centralt i Umeå kommun eller större tätort typ Sävar. Exempel på detta är fastighetsskötsel eller service från lokal entreprenör.

Vi ska nu starta en dialog med företrädarna för kommunen i syfte att återföra arbetsuppgifterna tillbaka till landsbygden. I dessa samtal ska vi också undersöka förutsättningarna för att ytterligare offentliga arbetstillfällen överförs direkt där tjänsten behövs.

Arbeta för att kommunen upphandlar varor och tjänster från lokala företagare.

Sedan tidigare har ideella sektorn fört samtal med företrädare för kommunen i syfte att underlätta att lägga anbud på kommunens varor och tjänster. Som vi har förstått det så är nu kommunen öppen för att underlätta för mindre entreprenörer att lägga anbud.

Ett viktigt och avgörande steg för att detta ska bli möjligt, är att förpacka förfrågan så att anbudsmöjlighet finns för mindre entreprenörer. Med detta menas lanthandlaren, den lokale entreprenören i bygg och anläggningsbranschen.

Samtal kommer nu att föras med företrädare för upphandlingsbyrån.

Hälsningar

Arbetsgruppen från Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga Enar Jonsson     Birgitta Eriksson

enar.jonsson@bullmark.se   birgitta.eriksson@gravmark.se

Byabrevet den 26 maj innehåller; Bostadsbyggande längs Sävarån, Paketering av upplevelser och sevärdheter. Stärka den lokala besöksnäringen. Aktiviteter för äldre.