Byabrev nr 7

2017-11-17.
Till
Ortsborna i de fem byaområdena Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark, Botsmark.

Byabrev nr. 7.
I detta byabrev vill vi ställa frågor till er ortsbor om vad ni anser ska ingå i en lokal plan om;
1. Regler för byggande på landsbygd.
Vi vill att ni lämnar synpunkter och förslag på möjligheter för: ett byggande av enfamiljshus genom förtätning, behovet av små hyreslägenheter, enkelt bygglov, LIS områden (d.v.s. möjligheten att bygga nära vatten), mm.
Vi ber er lämna synpunkter och förslag med vändande mail till enar.jonsson@bullmark.se eller birgitta.eriksson@gravmark.se Vi förmedlar era synpunkter till ansvarig arbetsgrupp.
3. Lokal plan för; stöd och utveckling av det befintliga lokala näringslivet samt start och utveckling av en lokal bedriven besöksnäring.
Vi vill också veta era synpunkter och förslag om vad som ska ingå i;
Vi vill visa upp sevärdheter och upplevelser, starta guideutbildning, starta eget riktat till utbildning för yngre personer, hur kan vi ordna mat och kaffeservering för personer och grupper som besöker området. Hur ska vi bäst marknadsföra vårt område?
Vi ber er lämna synpunkter och förslag med vändande mail till enar.jonsson@bullmark.se eller birgitta.eriksson@gravmark.se
Tacksam för synpunkter och förslag med vändande mail.

Hälsningar
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

PS.
Vi fick några bra förslag och synpunkter från förra veckans byabrev nr.6, men det var för få förslag. Ni har själva valt att bo på landsbygd. Har ni inga förslag?
Frågan löd? Hur kan vi ortsbor förbättra möjligheten att driva lanthandel? Hur kan vi bättre stödja den lokale entreprenören?
DS.