Byabrev nr 8

Till
Boende i byagrupperna: Furunäs, Bullmark, Gunnismark, Botsmark, Gravmark.

Byabrev nr. 8.

Vi vill nu starta en dialog med er om en Lokal plan för Öppen Bygemenskap,
Varför sitter folk hemma och inte besöker ortens aktiviteter? Vad tycker du saknas inom våra fem byaområden?
Är det möjligt med en planeringssamordning, en gemensam en öppen mötesplan för alla byar och föreningar så inte aktiviteter sammanfaller?

Vilka aktiviteter skulle du vila ta del av, exempelvis;
yoga, akvarellmålning, konserter, matlagning, flugbindningskurs, LAN, barnkör, karate, jägarexamen, bridge eller något helt annat?

Hur ska vi återskapa ungdomsverksamheten? Är det möjligt att för barn i yngre åldrar, att skapa en ungdomsverksamhet på orten?

Hur kan vi gemensamt skapa aktiviteter för äldre? En verksamhet som är till för allas gemenskap?

Hur ska vi skapa en bygemenskap genom integration/inkludering för alla som flyttar till vår bygd, såväl för utlandsfödda som för svenskar?

Kort sagt: vad behövs för att göra bygden till en mer trivsam, rolig, intressant och attraktiv plats att bo på?

Svara med vändande mail till enar.jonsson@bullmark.se eller birgitta.eriksson@gravmark.se

Hälsningar
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Ps. Vi har endast fått in 4 synpunkter på de byabrev som sänts ut, det är mycket bra synpunkter och vi är tacksamma för dessa – men vi vill ha flera. Ds.