Byainfo nr 4

Projektföreningen Bullmark
Org.nr. 802432-3068

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 4. 2016-02-11.

(förslag till skrivelse till För och grundskolenämnden)

Vi kräver att Bullmark skola även fortsättningsvis ska vara en F6 skola.

Sedan flera år tillbaka har det varit klart att Bullmark även fortsättningsvis ska var en F6 skola.
Till grund för detta har varit
dels det stora geografiska område som skolan betjänar
dels stort antal elever för lång och överskådlig tid framöver
dels en skolmiljö som är bra för skolbarnen
dels en storlek på skolan som ger förutsättningar för att bedriva skolan med kompetent personal
dels genom fler anställda göra skolan mera flexibel, såväl vid sjukdom samt ändrat behov hos eleverna, och därmed möjligheten till att kunna ge olika stödinsatser till eleverna.

Nya förtroendevalda med dålig förankring och kunskap om bygden, har nu skapat en situation som är helt ohållbar, och visar med tydlighet att det inte finns något landsbygdstänk.
Att inte bygga en F6 skola i Bullmark – ger utöver vad ovan redovisats – även den direkta effekten för hela skolupptagningsområdet, en stagnation av bostadsbyggande och en fortsatt utveckling av bygden. Även det lokala näringslivet utvecklas inte på sätt som är möjlig.

Behov och underlag finns, vårt samlade krav är tydligt, Bullmark skola ska även fortsättningsvis vara en F6 skola.

Med vänlig hälsning

Jari Smedman               Birgitta Jonsson
ordförande                     sekreterare

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.