Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark                     2016-08-29

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 14.

Översänder nedanstående inbjudan.

OBS !  Styrelsen meddelar att det inte inkommit några frågor/ärenden, varför det planerade öppna byamötet den 23 augusti inställs.

Hälsningar
Styrelsen.

2916-07-28.

Inbjudan från byagrupperna Gunnismark – Bullmark – Furunäs och Gravmarksbygden.

Härmed inbjuds till avslutande möte för färdigställande av gemensam byaplan.
Dag: tisdagen den 16 augusti 2016.
Tid: kl. 18.00.
Plats: Kläppstugan Gravmark.

 DAGORDNING.

  1. Fastställande av gemensam byaplan.
  2. Fastställande av gemensam information till hushållen.
  3. Praktiska åtgärder:

Undertecknande av byaplanen.
Information ut till ortsborna.
Byaplanen läggs ut på respektive bys hemsida.
Start för de olika aktiviteterna.

4. Inlämnande av byaplanen.
5. Övriga frågor.
6. Avslutning.

Ortsbor, ni är varmt välkomna !

Hälsningar

Samordnande för framtagande av den gemensamma byaplanen.
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.