Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 9. 2017-04-28.

Sammanställning av information avseende förslag; kommunens översiktsplan landsbygdsdelen samt förslag till genomförande av den gemensamma byaplanen; Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarksområdet. Stor enighet råder i bygden om förslaget till utveckling av byarna längs Sävarådalen.

Under hösten 2016 fastställdes en gemensam byaplan för vårt område. Byaplanen är sammanfattad i nio delaktiviteter med ansvarig person eller arbetsgrupp för respektive delaktivitet samt med utsedda kontaktpersoner hos våra samverkansparter Kommunen och Kyrkan. Arbetet är i uppstartsskedet.

Under vintern 2017 har Kommunen genomfört ett samråd om förslag till översiktsplan avseende landsbygdsdelen. Områdesträffar och övriga träffar är genomförda. Inkomna synpunkter och förslag ska nu bearbetas och förslaget kommer senare upp till politiken för fastställande. Det nu föreliggande förslaget är således ett arbetsmaterial och kan komma att förändras.
Vad gäller förslaget till översiktsplan, landsbygdsdelen har Umeå landsbygd lyfts fram som en tillgång och resurs för utveckling av; Livskvaliteter, Näringslivsutveckling och Besöksmålsutveckling.
Landsbygdsdelen har lyfts fram för respektive byaområden, med områdets olika behov och möjligheter. Landsbygdsdelen är upplagd med trafikstråk där byggande och utveckling bör ske.
För vår del finns inlagd ett Sävarå stråk längs Sävarådalen, med möjligheter till sevärdheter, upplevelse, rekreation och livskvalité. Byggande, stärka det lokala näringslivet samt lokal besöksnäring är andra inslag i Sävarå stråket.

Nu startar genomförandet av den gemensamma byaplanen. Detta upptaktsarbete känns särskilt angeläget eftersom stora delar sammanfaller med en utveckling av Sävarå stråket. Utan prioritetsordning är de olika delaktiviteterna uppdelade enligt följande:
– Paketering av upplevelser och sevärdheter samt öka den lokala besöksnäringen.
– Bostadsbyggande längs Sävarådalen samt LISområden
– Arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor och tjänster från lokala företagare.
– Arbeta för att kommunala/offentliga arbeten förs ut till landsbygden.
– Aktiv marknadsföring av området.
– Utveckla ungdomsverksamheten genom FBIK, Kyrkan och Umeå fritid.
– Integration/inkludering
– Café och matserveringsverksamhet inom området. Severingsfrågan är ett måste för att klara grupper och personer som besöker området.
– Stärka det lokala näringslivet genom nyttjande av lokala varor och tjänster, samt i samråd överbrygga generationsväxling. I denna del vill vi ställa en vädjan till alla som bor i området. Det är fritt för var och en att nyttja tjänster och handla var man vill, men vi ber er nyttja den lokale företagaren och handla dina livsmedel på ortens affär. Vill vi ha en levande landsbygd; stöd då det lokala näringslivet, ingen annan gör det åt oss.

Nya lokaler för Bullmark skola har inte varit uppe på dagordningen. Men eftersom så många personer har framfört behovet av nya och större lokaler för skolan, vill vi ändå nämna – som vi uppfattar det – att den breda allmänhetens uppfattning är; se till så att byggstart sker omgående.
Personalen alla kategorier, behöver större och mera lättskötta lokaler, möjlighet att ge ännu bättre undervisning, men allra främst våra barn är värda det. Därför vädjar vi till ortsborna; uttryck ert stöd för ett byggande av lokaler för Bullmark skola, därmed påskyndar vi byggstarten.
Har ni synpunkter i skolfrågan, så hänvisar vi er till att ta direktkontakt med företrädare för de politiska partierna.

Arbetsgruppen för genomförandet av den gemensamma byaplanen. 2017-04-27.
Samordningsansvariga Enar Jonsson och Birgitta Eriksson.

Näringslivsträff i Bullmark den 9 maj kl. 18.00. Inbjudan kommer inom kort.

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.