Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland.

Byainformation nr. 6

Vägfrågor inom byn/området.

Hög trafikhastighet inom byaområdet.
Många ortsbor har uttryckt missnöje över den höga trafikhastigheten som sker inom byaområdet. Den höga trafikhastigheten sker av de som passerar byaområdet, men den höga trafikhastigheten sker även av oss själva som bor i byn.
Nu måste det ske en omedelbar skärpning, så att vi följer den markerade hastigheten. Det gäller således inom hela byaområden, men främst inom områdena för skola och förskola.

Samtal med företrädare för Trafikverket
Vi planerar för ett samtal med företrädare för Trafikverket, där vi allmänt vill samtala om att förbättra trafikmiljön inom byaområdet. Det är många bybor som dagligen tar en promenad runt byaområdet, och möts av hög trafikhastighet kombinerat med biltrafik som framförs på en smal väg.
Den planerade träffen kommer främst att handla om en säker skolväg, dels för gående/cyklande skolbarn på väg till och från skolan dels också om en säker av och påstigning för de skolbarn som åker skolbuss eller skoltaxi.

Fråga till byborna?
Utöver de ovan nämnda frågeställningarna, ber vi er bybor att nu ta tillfället att få frågor och synpunkter framförda till företrädare från Trafikverket.
Lämna synpunkter med vändande mail!

Hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Byainformation. Bokmärk permalänken.