Bullmark VSF

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

Bullmarks VSF Stadgar

Styrelse

Ordförande: Mikael Larsson, 070-228 61 30
Kassör: Jessica Smeij
Ledamot: Niklas Johansson
Ledamot: Morgan Zakrisson

Suppleanter:
Björn Lönnberg
Anna-Karin Vänman

Revisorer:
Bengt-Erik Nilsson
Eilert Lindgren