Bullmark VSF

Bullmarks Väg och Samfällighetsförening

 

Bullmarks VSF Stadgar

 

Styrelse

Ordförande: Mikael Larsson, 070 228 61 30
Vice ordförande: Niklas Johansson
Kassör: Marina Södergård
Ledamot: Andreas Broström
Ledamot: Lars-Eric Fjellvind

Suppleanter:
Mikael Peedu
Anna-Karin Vänman

Revisorer:
Bengt-Erik Nilsson
Eilert Lindgren