Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma tisdagen den 27/3 2018 kl. 18.30 i kapellet i Bullmark.

Se kallelse med dagordning och övriga dokument nedan:

 

Bullmarks VSF – Kallelse (dagordning) till årsstämma

Bullmarks VSF – Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2017

Bullmarks VSF – Balansrapport 2017

Bullmarks VSF – Resultatrapport 2017

Bullmarks VSF – Revisionsberättelse 2017

Bullmarks VSF – Styrelsens förslag på avgift 2018

Bullmarks VSF – Budget verksamhetsåret 2018