Bullmarks väg- och samfällighetsförenings årsstämma

Bullmarks väg- och samfällighetsförening håller årsstämma söndagen den 24/3 2019 kl. 18.00 i kapellet i Bullmark.

Se kallelse med dagordning och övriga dokument nedan:

Bullmarks VSF Kallelse/Dagordning

Bullmarks VSF Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2018

Bullmarks VSF Balansrapport 2018

Bullmarks VSF Resultatrapport 2018

Bullmarks VSF Styrelsens förslag på avgift 2019

Bullmarks VSF Budget verksamhetsåret 2019