Byabrev nr 5

Arbetsgruppen för Byaplanens genomförande

Till

Ortsborna i byaområdena; Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismark.

Byabrev nr. 5. 2017-08-18.

Vi planerar för ett Byggforum – information om möjligheter för byggande och utveckling längs Sävaråstråket!

För att ge möjlighet för ortsborna att nå fram med sina frågeställningar, och för att nå optimal information, så vill vi att ni redan nu ställer era frågor omkring byggande och utveckling längs Sävaråstråket (Sävarådalen)

 • Byggforum anordnas för att informera och klarlägga möjligheterna att byggande och utveckling längs Sävaråstråket/Sävarån.
 • Medverkande är politiker och tjänstemän från Umeå kommun
 • Samtalsledare Anders Kjellander, Näringslivsservice, Umeå kommun.

Du är välkommen med frågor. Vi förmedlar frågorna till kommunens företrädare.

Ställ din fråga med vändande e-post – senast den 31 augusti till

enar.jonsson@bullmark.se   eller   birgitta.eriksson@gravmark.se

Om frågor – utöver allmän information – uppkommer på mötet, kommer svar på dessa frågor att meddelas senare.

Här är redan framförda frågor.

 • Förtätning vid byggande av bostadshus – vad gäller?
 • Byggande av enfamiljshus, när erfordras planlagt område?
 • Byggande på åkermark och ängsmark. Hur kan det vara möjligt att i vår kommun, att det går bra att bygga bort stora åkermarksområden – men att vid nybyggnad av enstaka hus eller lägenheter i byarna – vara näst intill omöjligt?
 • Är det underlättat/förenklat vid byggande i LIS områden?
 • Byggande av Små hyreslägenheter, vad gäller?
 • Byggande av Större hyreslägenheter, vad gäller?
 • Hur många lediga byggtomter finns i vårt område sträckan Gunnismark – Botsmark?
 • Bygglovstider – hur lång handläggningstid tar ett normalt bygglovsförfarande?

Arbetsgruppen för Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området i samverkan med Umeå kommun.

Hälsningar

Anders Kjellander      Enar Jonsson             Birgitta Eriksson

Umeå kommun          Samordnare för den gemensamma byaplanens genomförande