Byabrev nr 6.A.

Projektföreningen Bullmark

Till
Ortsborna i Bullmark – Tålsmark med omland.

Översänder byabrev nr. 6. Lokal serviceplan.

Hälsningar
Styrelsen

2017-11-10.

Arbetsgruppen för den gemensam byaplanens genomförande.

Till
Ortsborna i de fem byaområdena: Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark, Gunnismark.

Byabrev nr. 6
Vi gör nu lite av en omstart i det ideella arbetet att genomföra den gemensamma byaplanen. Den förändring vi nu gör betyder att vi bättre anpassar oss till kommunens Översiktsplan, Tematiskt tillägg för Landsbygden.

Vi har delat in de nio delavsnitten i byaplanen till att omfatta fyra dokument. De fyra dokumenten är:

  1. Lokal plan Regler för byggande, mm.
  2. Lokal serviceplan.
  3. Lokal plan för; Stöd och utveckling av det befintliga lokala näringslivet samt Start och utveckling av en lokal besöksnäring.
  4. Lokal plan för Öppen Bygemenskap.
  1. Lokal serviceplan.

Inom arbetsgruppen ska vi nu utarbeta en lokal serviceplan. Vad vi nu behöver veta av er som bor i bygden är;
Vi har själva valt att bo på landsbygden, då måste vi också tillsammans ta ansvaret för att bibehålla och utveckla den lokala servicen!
Vad behöver vi i form av lokal service i vår bygd, då menar vi såväl privat som offentlig service? Ge oss exempel på viktig lokal service!
Vad anser du att det krävs av oss som bor i byarna, för att kunna bibehålla den lokale lanthandlaren, och den lokale hantverksföretagaren? Vad tror du?

Ortsbornas synpunkter och förslag är viktiga. Vi ber er hjälpa ansvarig arbetsgrupp, genom att med några ord beskriva vad du vill ska finnas för lokal service? Samt vad krävs av oss själva? Vi ber er svara med vändande mail till

enar.jonsson@bullmark.se eller birgitta.eriksson@gravmark.se Vi förmedlar ut era synpunkter till ansvarig arbetsgrupp.

Tack på förhand för era synpunkter och förslag!

Efter detta Byabrev – återkommer arbetsgruppen under de två följande veckorna med ytterligare frågor – om vad ni anser ska ingå i de övriga tre dokumenten.

Hälsningar
Enar Jonsson / Birgitta Eriksson