Byabrev nr 9

Gemensam byaplan.

Till
Ortsborna i byaområdena; Furunäs, Bullmark Gunnismark, Gravmark, Botsmark.

Byabrev nr. 9.                     2017-12-08.

I våra senaste byabrev har vi uppmanat byborna att lämna synpunkter och förslag på vad som är viktigt att ingå i den gemensamma byaplanen. Vi har fått in många och bra synpunkter, dessa har översänts till de fyra arbetsgrupperna:

Lokal plan, Regler för byggande
Lokal plan, Lokalserviceplan
Lokal plan, Stöd och utveckling för det lokala näringslivet
Lokal plan, Öppen bygemenskap.

Här kommer några axplock av vad ortsborna anser viktigt för oss, som valt att bo på landsbygden.
Att stödja det lokala näringslivet, vilket innebär att handla på din lokala lanthandel
Köp tjänster från den lokale entreprenören/hantverkaren.
Att med kommunen få fram ett enkelt bygglovsförfarande.
Att Sävaråstråket – utöver sevärdheter och upplevelser – även blir klassat som ett tillväxtstråk.
Att kommunen underlättar för byggande av små hyreslägenheter.
Att kommunen möjliggör lokal upphandling, vilket innebär att ortens företagare kan lägga anbud vid offentlig upphandling.
Att vi ortsborna gemensamt ska arbeta för en öppen bygemenskap, för att stärka sammanhållning och utveckling av den egna byn, och därmed hela vår bygd.

Vi från de fyra arbetsgrupperna tillönskar ortsborna

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Enar Jonsson    /    Birgitta Eriksson