Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd.

Byainformation 1. 2014-01-31.

Översänder några axplock från årsmöte/byamöte 2014-01-28:

– Styrelsen har följande sammansättning
ordförande Fredrik Karlsson
v. ordf. Olov Jonsson
kassör Tord Wiklund
sekreterare Birgitta Jonsson
Inger Flodgren kontaktperson skolutbyggnad,

– Revisorer
Mats Carlsson
Randolf Wallgren

Hjärtstartare.
Byamötet beslöt att inköpa hjärtstartare. Efter inköp återkommer styrelsen med utförlig information.

Kyrkans verksamhet.
Sävar-Holmöns församling har sedan en tid tillbaka bedrivit något som dom kallar Mötesplats. Målet med Mötesplats är att skapa relevanta träffar i livets olika delar och att det sker med stor öppenhet. Exempel på aktiviteter är: livscoachning, klimatsmart tänkande, mat, motion, natur, konserter, mm.
Kyrkan har nu ställt frågan ut till byar, organisationer, företag, mm, Vill ni vara med ?

Frågan behandlades och byamötet beslöt sända svarsskrivelse med följande inriktning:

Vi inom byn är mycket intresserade att utveckla samverkan mellan byn och kyrkans verksamhet. Den inriktning som kyrkan nu vidtagit, nämligen – att utöver kyrko- och andaktsdelen – även arbeta för att vara mitt bland människorna, den del som kyrkan nu benämner Mötesplats, känns helt rätt.
– samarbetet har påbörjats genom att vi under hösten 2013 har på byns hemsida www.bullmark.se lagt ut en länk till Sävar-Holmöns församlings hemsida, för att därigenom ge byborna möjlighet till information och kontakt.
– under hösten 2013 har vi efter samråd mellan kyrkan och byn, via byainformationer sänt ut inbjudan till olika aktiviteter i Mötesplats.
– vi vill utvidga detta genom att även sända ut inbjudan och påminnelser om de olika ungdomsaktiviteter som kyrkan bedriver i byn.
– vi kan också tänka oss att i Mötesplats genomföra gemensamma aktiviteter – Mötesplats och byasammankomst.
– vi är mycket intresserade av att kyrkans ungdomsverksamhet utvidgas i vår bygd. Vi tror att en gemensam ansökan till Arvsfonden borde prövas. Vi är beredda att tillsammans med kyrkan upprätta en projektansökan med kyrkan som projektägare och att vi är medpartners.

Hälsningar
Styrelsen.