Byainfo nr 10

Projektföreningen Bullmark.                     2013-04-15.

Till
Boende i Bullmark med omland.

Byainformation nr. 10.
www.bullmark.se

Vår hemsida har under en tid varit föremål för ny utformning. Nu börjar den nya hemsidan ta form. Gör gärna ett besök.
Vi ber föreningarna som finns med på hemsidan att meddela vem som är ordförande, eller alternativt vilka som ingår i styrelsen.

  •  Samarbete mellan byarna i vissa frågor.

Projektföreningen i Bullmark kommer tillsammans med Gravmarks byalag och Furunäs intresseförening att samarbeta omkring nedanstående frågor;
– Begära förbättringar i hemsändning för äldre.
– Trafikverket
begära förbättringar av väg 647 Bullmark – Fällforsån
begära förbättringar väg 649 Sävarvägen
begära vissa reparationsarbeten väg 650 Flodavägen bl.a. trumsättningen på Båtesmyran.
– Åter aktualisera frågan om Lokal upphandling.
– Vi kommer också att försöka kartlägga behov och intresse av hållbart resande.

Styrelsen återkommer med information vart efter de olika frågeställningarna framskrider.

  • Valborgsmässofirandet.

Valborgsmässofirandet sker i traditionsenligt. Vi återkommer med mera information.

Hälsningar
Styrelsen.