Byainfo nr. 19

Projektföreningen Bullmark.       2013-07-20.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omnejd.

 • Välkommen !

Vi hälsar Björn, Pernilla och de tre barnen välkomna till Bullmark, Lantvägen 3.

 • Boulebanan.

I en byainformation i våras informerade vi om boulebanan. Den finns på samma plats, krattad och fin och gräset runt banan är klippt. Var är byborna ?

 • Aktiviteter under kulturhuvudstadsåret 2014.

Kom med förslag om vad vi ska visa upp under kulturhuvudstadsåret 2014. Läs nedanstående information och kom med idéer och förslag. Vi vill ha era synpunkter och förslag senast den 2 augusti.

Sänd förslagen med vändande e-post eller till johanna.sjogren@me.com

Hälsningar
Styrelsen

  Umeåregionen – en möjlighet inför 2014.

  UR nära:s LAG grupp driver två projekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd inför 2014. Projekten är så kallade ´´paraplyprojekt´´ vilket innebär att flera små projekt (delprojekt) kan genomföras under ´´paraplyet´´. Både att söka och genomföra är enklare än när man bedriver ett ´´vanligt projekt´´. Det ena projektet riktar sig till personer under 25 år.

  Projekten är;

  • Umeåregionen – en möjlighet inför 2014.

  Projektets viktigaste mål och syften är att synliggöra och marknadsföra Umeåregionens kultur, sevärdheter och boendemiljö.

  • Umeåregionen – en möjlighet för ungdom inför 2014.

  Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014. Detta innebär att Umeå och dess närliggande kommuner kan komma att bli stor turism – och besöksmagnet under 2014. Detta projekt riktas till ungdomar som kan stärka dem och bidra till att känna stolthet inför sin bygd.

  Projektet ska stödja ungdomars engagemang och möjlighet att påverka sin situation på hemorten, men också ge dem en möjlighet att marknadsföra och visa upp sin hembygd. Projektet bidrar därmed till en possessiv landsbygdsutveckling.

  Mera om detta kan du läsa på URnäras hemsida.

  Den 12 augusti kommer blanketter, regler, mm att finnas tillgänglig på URnäras webb. Att söka projektet samt Att driva projekt, kommer då att finnas på hemsidan www.urnara.se  Vi uppmanar er – ung som gammal – ta möjligheten att visa upp er bygd och era idéer under kulturhuvudstadsåret 2014.