Byainfo nr 21

Projektföreningen Bullmark                      2013-08-16.

Till
Boende i Bullmark – Tålsmark med omland

Vid styrelsens öppna sammanträde den 11 augusti diskuterades och beslöts bl.a. följande:

  • Midsommarfirandet 2014.

Bullmark och Gravmark brukar turas om att vartannat år anordna ett gemensamt midsommarfirande. De senaste åren har vi från Bullmark inte klarat av ett genomförande med anledning att vi saknat personer som vill hålla i arrangemanget.

Styrelsen har diskuterat frågan och föreslår att vi tillsvidare avstår genomförande för vår del, och att vi meddelar detta till Gravmark. Har ni bybor någon annan uppfattning – och är beredda att engagera er i ett genomförande av ett gemensamt midsommarfirande – så meddela detta, annars avförs frågan från dagordning med styrelsens beslut som grund.

  • Umeåregionen – en möjlighet inför 2014.

Umeå är kulturhuvudstad 2014 och inför kulturhuvudstadsåret får landsbygden nu en möjlighet.

Vem kan söka ?

– Byar, föreningar, m.fl. kan söka bidrag för att genomföra ett delprojekt med syfte att synliggöra och marknadsföra kultur, sevärdheter och boendemiljö.

– Ungdomar under 25 år kan söka delprojekt för att stärka ungdomar och bidra till att känna stolthet för sin bygd. Ett delprojekt syftar även till att överbrygga traditionella generationsgränser.

– För landsbygd 2014 eller Ungdom 2014 kan du söka max 25.000:- kronor för respektive delprojekt.

Delprojektet har förenklad ansökan och redovisning. Vill du veta mera, besök hemsidan  www.urnara.se  Umeåregionen – en möjlighet inför 2014.

  • Hastighetsmätning.

Vårens hastighetsmätning gav ett nedslående resultat, det körs på tok för fort inom byaområdet – tätbebyggt område.

Under skolstarten kommer det därför att ske hastighetsmätning i byn, i syfte att uppmärksamma trafikanterna på sin egen hastighet. För egen och för medtrafikanternas del – framför allt med hänsyn till skolbarnen, men även för vuxna gående och cyklande – hoppas vi på att fordonstrafikanterna tar sitt ansvar och sänker hastigheten.

  • Slyröjning på kommunens mark.

Efter vår begäran kommer Kommunens område från Jon Erikssons, förbi Furan och sträckan fram till affären (bakom) att slyröjas.

Nästa styrelsesammanträde – öppet sammanträde dit bybor är välkomna – är söndagen den 24 november kl. 19.00.

Hälsningar
Styrelsen   www.bullmark.se

Ps.
Vi återkommer inom kort med förslag om förändringar angående Bullmarksdagens genomförande.
Ds.