Byainfo nr 27

Projektföreningen Bullmark                      2013-11-15.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byborna är välkomna till öppet styrelsesammanträde söndagen den 24 november kl. 19.00.

Plats: Ungdomsgården Bullmark.

Ärenden att behandla:

Bullmarksdagen: Beslut. (ska den anordnas, i vilken form, tidpunkt)

 • Utbyggnad av skola och barnomsorg: Information.
 • Hjärtstartare: Beslut. (inköp eller ej, placering, mm.)
 • Busskur: Information. (busskur vid Rote)
 • Ekonomi: Information. (medel för aktiviteter våren 2013, bidrag boulebanan, bidrag badbryggan)
 • Kalender 2014: Information.
 • Farthinder centrala byn: Information.
 • Trottoarer längs Flodavägen fram till Lantvägen och delen Forsnäsvägen – Sävarvägen: Information.
 • Landbygd 2014, Ungdom 2014: Information.
 • Hemsidan: Information.
 • Väg 647 delen Bullmark – Fällforsån och väg 650 Sävarvägen: Information och beslut.
 • Offentlig upphandling: Information.
 • Barn – och ungdomsverksamheten; Kommunens UG, Kyrkans verksamhet, omfattning och närvaro per termin: Information.
 • Badbryggan: Beslut (sprickbildning i bärande konstruktion, extra bidrag begärt)
 • Bullmark / Tålsmark Historik, Information och beslut
 • Inför årsmötet den ? (tidpunkt, verksamhetsberättelse, valberedningens arbete)

 

Fotoutställning – med bilder från Sävarådalen kan ses på Ungdomsgården i samband med:

– Middax den 19 november kl. 17.30

– Projektföreningens öppna styrelsesammanträden den 24 november kl. 19.00

– Konsert den 26 november kl. 19.00.

Välkomna !

Styrelsen