Byainfo nr 4

Bränsleförsäljning

Bränsleförsäljningen i byn upphör (se byainformation 3)
Alla bybor och företagare på orten
som är intresserade och kan avsätta tid, för att prata om och kanske hitta lösningar i eventuell ny ägarkonstellation för
bränsleförsäljningen i byn, är välkomna till Kapellet (ungdomsgården) på måndag den 24/2 kl. 19.00.

Väl mött!
Styrelsen