Byainfo nr 6

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omnejd.
Ordförande i Gravmark och Furunäs.

Byainformation nr 6 2014-03-21.

• Antal boende 2013-12-31 i Bullmark/Tålsmark, Furunäs och Gravmarksområdet.
Årligen brukar vi sända ut befolkningsunderlag som visar innevånarantalet vid årsskiftet.
Siffror finns för kommunen i sin helhet, och för antal innevånare i delområden.

Innevånare för Bullmark med omland 505 och Gravmark med omland 215. Båda byaområdena har vardera en ökning av innevånare jämfört med 2012.

Här kommer några centrala siffror för kommunen: Innevånare 118 349, Genomsnittsålder 38 år, Antal studerande 36 700, Antal företag 12 000.

• Antal barn i skol – och fritidsverksamheten.
Skolan 96 (tillfällig ökning vårterminen genom elever från Botsmark)
Förskola 20
Fritids 35
Dagbarnvårdarna 17
Antal luncher varje dag 200.

• Hög trafikhastighet inom byaområdet.
Flera bybor har hört av sig och påpekat att trafikhastigheten inom byaområdet är högt. Några bybor har uppmärksammat polisen på trafiksituationen inom Bullmark/Tålsmark. Fortlöpande kontroller sker nu av polisen.
Som byaförening kan vi inte göra polisanmälningar gentemot byborna. Däremot bör vi vid det öppna styrelsemöte den 8 april samordna oss med närliggande byaområden för ett gemensamt agerande i frågan.

• Hjärtstartare.
Byns hjärtstartare finns placerad på adress: Tunnbrödsvägen 4. I fastigheten som står parallellt mot Robertsforsvägen. Huset rakt fram då du svänger in på infarten till Bostaden/Furan.

Hälsningar
Styrelsen.

Ps.
Nästa information blir en inbjudan till öppet styrelsemöte dit byborna inbjuds. För att ge byborna en helhetsbild över aktuella frågor, så kommer en sammanställning att sändas ut inför mötet tisdagen den 8 april.
Ds.