Byainfo nr 8

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark / Tålsmark med omland.

Byainformation nr; 8. 2014-04-18.

• Byamöte den 8 april.
Kommundelsnämndens ordförande Bengt Holm informerade om det skissförslag som finns om ny – och ombyggnaden av skola och barnomsorg. I budget har anslagits 57,9 miljoner. Ny – och ombyggnaden är planerad att kunna genomföras utan flyttning av elever under byggtiden. Ytterligare information kommer så snart ritningsförslag föreligger.

Byamötena brukar ta ca. 1 timme, där vi gemensamt diskuterar aktuella byafrågor. Nästa byamöte är den 16 september. Vi sänder ut dagordning i god tid.

• Välkommen med brännbart material till majbraseplatsen
Välkommen med brännbart material. Lägg materialet högt upp på majbrasan.

• Majbrasan
Majbrasan tänds kl. 19.00 av Göran Carlsson. I vår ska vi försöka att elda upp allt material, så att vi kan ta bort ev. gammal aska som ligger under.
De delaktiviteter som vi gemensamt inom byn genomför, ska vara kostnadsneutral. Därför kommer vi i byns regi att sälja fika som vi hoppas ger de pengar som majbrasan kostar.
Kostnader:
– Snöröjning
– Eldningsmaterial
– Gratis fiskdamm för barnen.

Fikagruppen består av Anne-Sofie Andersson, Birgitta Jonsson. Vi behöver vara ytterligare 1-2 personer. Hör av er !

Välkommen till majbrasan, vi börjar kl. 19.00.

Vädjan ! Tänk på våra fyrbenta vänner. Använd inte smällare och raketer vid valborgsmässofirandet.

• Fasadflaggorna sätts upp på byns välkomstskyltar.
Nu sätts flaggorna upp. De senaste åren har vandaliseringen varit stor, vilket inneburit att vi tvingats inköpa och sätta upp nya flaggor.
Vi tror inte att det är byborna som vandaliserar, men vi vädjar till ortsborna, låt flaggorna sitta kvar på byns välkomstskyltar. De pryder sin plats och ger en välkomstkänsla.

Hälsningar
Styrelsen.