Byainfo nr 9

Projektföreningen Bullmark 2014-04-25.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.
Ordförande för byalagen i Gravmark och Furunäs

EU:s programperiod 2014-2020.
Även under kommande EU programperiod sker arbetet genom Leadermodellen, Detta ska ske genom ett underifrån perspektiv, med inriktning att stärka landsbygden. En av huvudfrågorna är att stärka det lokala näringslivet.

Bygderådet Umeå (Umeå kommuns byar) har i samråd med Umeå kommuns upphandlingsbyrå möjliggjort, att lokala entreprenörer kan lägga anbud på offentliga upphandlingar genom ett anpassat anbudsunderlag.
Vi kommer i särskild ordning att informera våra lokala företagare i denna fråga.

Ett av de EU direktiv som kommit under den nya programperioden är, att i offentliga upphandlingar göra områdesbegränsningar i upphandlingsunderlaget som ger möjlighet för lokala entreprenörer att lägga anbud. Direktivet blir lag år 2016.

Bara vi själva kan stärka vårt lokala näringsliv.
Vi måste nu hjälpas åt att nyttja de lokala tjänster som våra lokala entreprenörer erbjuder. Det är en grundförutsättning för att bibehålla och utveckla servicen i den by/bygd där vi bor.

En levande landsbygd bibehålls och utvecklas
dels att den lokala servicen kan bibehållas och utvecklas, om den får verka med fri, öppen och lojal konkurrens
dels genom av vi som bor i byn nyttjar lokala tjänster.

De erbjudanden som de lokala företagen har är exempelvis;
– Handla på byns affär. Där finns ett brett sortiment och även ett utbud av lokalt producerade varor.
– Om du behöver reparera eller bygga ut din fastighet. Det finns olika hantverksentreprenörer som kan utföra exempelvis trä, el, ventilation, isolering, vvs, och så vidare.
– Det finns lokala entreprenörer som kan utföra marktjänster; gräv schakt, planering, snöröjning, mm.
– Det finns lägenheter och lokaler att hyra på orten, o.s.v.
– Upplevelseföretag inom besöksnäringen.

Det är alltid fritt för var och en att välja. Det är du själv som har valt att bo i byn och på landsbygden. Kom ihåg, att det bara är du själv som kan säkerställa att den lokala servicen blir kvar och utvecklas. Vi behöver en levande landsbygd, tillsammans kan vi klara detta, genom att stödja våra lokala företagare !

Lokalt utvecklingsprojekt.
Vid vårt öppna byamöte den 16 september kommer vi att diskutera frågan om att söka ett stort lokalt EU projekt. Målsättningen är att bl.a. stärka det lokal näringslivet samt att stärka företagandet genom att utveckla en besöksnäring längs Sävarån. Under hösten bör vi i samtal med varandra, och därmed starta den lokala processen för en projektansökan.

Hälsningar
Styrelsen.