Information om Offentlig upphandling med ett anpassat anbudsunderlag.

Projektföreningen Bullmark 2013-09-11.

Till
Företagare i Bullmark/Tålsmark.

Vi har under många år arbetat för att Umeå kommun ska anpassa sitt anbudsunderlag i sina offentliga upphandlingar så att lokala entreprenörer ska kunna lägga anbud. D.v.s. anbud på service på kommunens fastigheter (vvs, el, bygg, o.s.v.) och livsmedelsleverans till skolverksamheten. Kommunen är nu beredd att anpassa anbudsunderlaget så att inte lokala entreprenörer stängs ute i kommande offentliga upphandlingar.

Entreprenörer kom och lyssna, ställ frågor så att ni behärskar anbudsunderlaget så ni senare kan lägga anbud.

Sävar kommundelsnämnd inbjuder till information onsdagen den 18 september kl. 18.30
Plats: skolan Bullmark.
Företrädare för kommunens upphandlingsbyrå finns på plats för information och synpunkter.
Se kommande annons i VK och VF.

Välkomna !
Styrelsen