Kalendern

KALENDERN våren 2017

Varje vecka.

Torsdagar
Dagbarnvårdarna, Ungdomsgården kl. 08.00 – 11.00 (Internt för dagbarnvårdarnas aktiviteter)

Fredagar
Öppen förmiddag, Ungdomsgården/kapellet, kl. 09.00 – 11.00.

Bokning av lokal för ungdomsgård/kapellet, kontakta Elly Karlsson 090 – 560 31.
073 – 0592375.

Gåvor Fast Grund Bg 5594 – 1496.  EFS Bg 694 – 8228.

2017

Januari.
26. kl. 19.00. Årsmöte Projektföreningen Bullmark, Ungdomsgården.
29. kl. 11.00. Söndagsgudstjänst, Kapellet. Efter gudstjänsten sker EFS årsmöte. Månadsgåva.

Februari.
7.   kl. 19.00. Mässa. EFS Kapellet
14. kl. 13.00. Tisdagsträff. Kapellet Hans Liljemark
19. kl. 15.00. Mässa. Kapellet.
22. kl. 17.30. Middax. Ungdomsgården/Kapellet.
28. kl. 19.00. Fettisdagskväll. Kapellet. Hans Liljemark. Månadsoffer.

Mars.
14. kl.19.00. Frälsarkranskurs Ungdomsgården. Anmälan till
Terese Hedman 090-712756
19. kl. 18.00. Årsmöte Fast Grund. Kapellet/Ungdomsgården. Andakt.
21. kl. 13.00. Tisdagsträff Hans Liljemark. Månadsgåva.
21. kl. 19.00. Frälsarkranskurs. Ungdomsgården. Anmälan till
Terese Hedman. 090–712756
26. kl. 15.00. Lyktfest. Ungdomsgården.
28. kl. 19.00. Frälsarkranskurs. Ungdomsgården. Anmälan till
Terese Hedman 090–712756

April.
5.   kl. 17.30. Middax. Ungdomsgården/Kapellet.
8.   kl. 17.00. Trivselafton med mat. EFS. Månadsgäva.
13. kl. 20.00. Skärtorsdagsmässa. Kapellet.
18. kl. 19.00 Bibelsamtal. Kapellet. Hans Liljemark.

Maj.
5.   kl.13.00. Tisdagsträff Kapellet. Hans Liljemark. Månadsgåva.
11.  kl. 15.00. Våravslutning för grupperna. Ungdomsgården.
23. kl. 19.00. Gudstjänst. Kapellet. Curt Westman.
25. kl. 09.00 Gökotta.