Kalendern

KALENDERN hösten 2017

Varje vecka.

Onsdagar
Kyrkans barntimme, Ungdomsgården/kapellet kl. 08.00-11.00

Fredagar
Öppen förmiddag, Ungdomsgården/kapellet, kl. 08.00 – 11.00.

Bokning av lokal för ungdomsgård/kapellet, kontakta Elly Karlsson tfn 073-059 23 75.
Gåvor Fast Grund Bg 5594–1496.   EFS Bg 694–8228.

 2017.

Augusti.
24. kl. 0800-14.00. Resa längs Sävarådalen med visning och information om byarna längs Sävaråstråket. Arr. Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.

September.
12. kl. 19.00. Missionsafton. Månadsgåva. Kapellet.
17. kl. 09.00. Kyrkoval plats: ungdomsgården.
24. kl. 11.00 Gudstjänst Stora och Små. Kapellet
26. kl. 13.00 Tisdagsträff. Ungdomsgården/Kapellet.

Oktober.
10. kl. 19.00 Missionsafton. Månadsgåva. Kapellet.
15. kl. 11.00 Mässa / Kyrkan. Kapellet.
17. kl. 12.00 OBS! tiden. Besök från grisbacka. Ungdomsgården/Kapellet.
18.  kl. 18.30. Ungdomsgården/kapellet. Byggforum. Information om möjlighet till byggande och utveckling. Arr. Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.
25. kl. 17.30. Middax. Ungdomsgården/Kapellet.

November.
7. kl. 19.00. Bibelsamtal. Månadsgåva. Kapellet.
15. kl. 17.30. Middax. Ungdomsgården/Kapellet.
21. kl. 13.00. Tisdagsträff. Ungdomsgården/Kapellet.

December.
3.  kl. 14.00. Adventsfest. Kyrkan/Kapellet.
13. kl. 19.00 Lucia. Kapellet/Ungdomsgården.
24. kl. 13.00 Julbön. Kapellet.

2018.

Januari.
6. kl. 15.00. Trettondagsgudstjänst. Kapellet.
16. kl. 19.00. Bibelsamtal. Kapellet.
28. kl. 11.00. Gudstjänst/Kyrkan. Månadsgåva. Kapellet. Därefter EFS årsmöte.
30. kl. 13.00 Tisdagsträff. Ungdomsgården/Kapellet.