Kalendern

KALENDERN

Bokning av lokal för ungdomsgård/kapellet, ring 090–712750 eller e-post  savar.forsamling@svrnskakyrkan.se

Gåvor  EFS Bg 694–8228.

2018

Mars
2.  kl, 09,00 Öppenförskola, Kyrkan, Kapellet/Ungdomsgården.
9.  kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Kapellet/ungdomsgården.
12. kl, 14,30 Körövning Himlagott från 6års – klass 4, Kyrkan, Ungdomsgården/Kapellet
16. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Kapellet/ungdomsgården
19. kl, 14,30 Körövning Himlagott från 6års – klass 4, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
23. kl, 09,00 Öppen förskola Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
24. kl, 17,00 Trivselafton med mat, EFS, Ungdomsgården/kapellet
26. kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
29. kl, 20,00 Skärtorsdagsmässa Kyrkan, Kapellet/ungdomsgården
30. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.

April
2.  kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
3.  kl, 19,00 Bibelsamtal, EFS Kapellet/ungdomsgården.
6.  kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
9.  kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
13. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
15. kl, 15,00 Gudstjänst med stora och små, Kyrkan. Kapellet/ungdomsgården
16. kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
17. kl, 13,00 Tisdagsträff Kapellet/ungdomsgården
20. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
23. kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
27. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
30. kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet

Maj
2   kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
7.  kl, 14,30 Körövning Himlagott, från 6års – klass 4. Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet
8.  kl, 17.00 Våravslutning för barngrupperna, Kyrkan. Kapellet/ungdomsgården.
8.  kl, 19,00 Missionsafton, EFS, Kapellet/ungdomsafton
10. kl, 09,00 Gökotta EFS
11. kl, 09,00 Öppen förskola, Kyrkan, Ungdomsgården/kapellet.
16. kl, Invigning av kyrkans lokaler, se annons
20. kl, 11,00 Festhögmässa med prostbesök, (Sävar kyrka)
22. kl, 13,00 Tisdagsträff EFS Ungdomsgården/kapellet