Kontaktnytt

Kontaktnätet

Till
respektive kontaktperson
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun

Bilagt finns Kontaktnytt 213-07-04.

Kontaktnytt 2013-07-04.

Hälsningar
Styrelsen.