Påminnelse

2014-04-05

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr 7            2014-03-28.

Byborna inbjuds till öppet styrelsesammanträde.

Dag: tisdagen den 8 april kl. 19.00.

Plats: Ungdomsgården/Kapellet.

Hänvisar till sammanställning av olika aktiviteter inom Bullmark/Tålsmark, som har översänts till byborna den 28 mars.

Sammanställningen finns på byns hemsida www.bullmark.se under rubriken Byainformation nr. 7.

Placeringen för byns hjärtstartare är ändrad, och finns i huset till vänster då du kommer in på parkeringsplatsen vid Furan/Bostaden på Tunnbrödsvägen.

Kommundelsnämndens ordförande Bengt Holm inleder kl. 19.00 med en information om nuläget/inriktning i planeringen av ny skola och ombyggnad av lokaler för barnomsorgen.

OBS ! Något fastställt förslag finns inte.

Välkomna !

Hälsningar
Styrelsen.