Skrivelse ang. information om skolutbyggnad

Skrivelse ang. information om skolutbyggnad