Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark 2013-02-22.

Till
Boende i Bullmark med omland.

Byainformation nr. 7.

• Åtgärder för en säker skolväg.
Kommundelsnämnden har lämnat nedanstående prioriteringar till Länstransportplan 2013-2016.

Bullmark.
Gång och cykelväg längs väg 647 delen Forsnäsvägen fram till Sävarvägen.
– Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolans busshållplats efter väg 650 (av och påstigningsplats)
– Trottoar efter väg 650 från skolan fram till väg 647.
– Trottoarer längs väg 650 avseende delen skolan fram till Lantvägen.
– Fartdämpande hinder mellan korsningen väg 647 och väg 650.

• Utbyggnad av Skolan.
Kommundelsnämnden har i svarsskrivelse meddelat att medel finns i budget 2013-2014. Utbyggnaden är redan prioriterad och behovsbeskrivning inlämnad till fastighetsförvaltningen som bär ansvaret för projektet.

• Bullmarksdagen den 23 mars 2013.
Planeringen för Bullmarksdagen pågår. Tack ni som frivilligt anmält er och ställer upp under genomförandet av Bullmarksdagen.
Vi behöver ytterligare personer som hjälper till. Vill du hjälpa till, så kontakta Johanna Sjögren.

Vill du lämna in för försäljning på Loppis, kontakta Anna-Lena 070-643 33 78 eller Maria 070-325 60 47.

Synpunkter och förslag meddela johanna.sjogren@me.com eller svarsmail så vidarebefordras det till styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen