Anbudsunderlag

Bygderådet Umeå

Till
respektive företrädare
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun,

Bygdenytt nr: 2 2014-02-11.

Översänder inbjudan.
Informera de lokala företagen/entreprenörerna i er bygd.
Hälsningar
Styrelsen.

Offentlig upphandling.
Härmed inbjuds till dialog/samtal om; Hur ska ett anbudsunderlag anpassas, så att den lokala entreprenörer kan lämna anbud på kommunens offentliga upphandlingar.

När ? Onsdagen den 9 april kl. 19.00.
Var ? Tavelsjö Bygdegård, Talmansrummet.

Dialog med företrädare för Umeå kommuns upphandlingsbyrå.

Sedan tidigare har vi fått information om, att det nu är möjligt för lokala entreprenörer att avge anbud på kommunens offentliga upphandlingar. Utbudet och mångfalden är stor och uppgår till ca. 1 miljard årligen. Det har hänt en hel del i frågan senast vi senast träffade företrädare för upphandlingsbyrån. Vi kan här bl.a. hänvisa till Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev från 2014-02-04.

En förutsättning för att offentlig upphandling ska bli möjlighet – är att anbudunderlaget anpassas – så att lokala entreprenörer bl.a. kan lägga anbud på leverans till skola, äldrevård, sjukvård samt underhåll och reparationer på kommunens fastigheter.

Under detta dialogmöte ska vi samtala om hur ska underlaget anpassas. Det är viktigt att dina synpunkter och förslag tillförs upphandlingsbyråns företrädare. Synpunkter som senare kan tas med i kommande utformning av anbudsunderlag.

Välkomna till en intressant dialog !

Bygderådet Umeå LRF kommungrupp i Umeå