Byainfo nr 1

Projektföreningen Bullmark                      2013-01-14.

Till
Boende i Bullmark med omland

Byainformation nr. 1

Härmed kallas till Årsmöte onsdagen den 23 januari 2013, kl 19.00.
Plats: Ungdomsgården/kapellet
Bilagt finns årsmöteshandlingar.

Verksamhetsberättelse 2012

Dagordning årsmöte 2013

Vid årsmötet lämnas information i bl.a. följande frågor:

– Utbyggnad av skola och skolgård

– Trafikverkets och kommunens prioritering av byggande av trottoarer. mm.

– Busskurer

– Bullmarksdagens genomförande 2013 samt kommande år.

– Anmälan till resa till IKEA Sundsvall.

Välkomna !
Styrelsen

Lämna era synpunkter med e-post till johanna.sjogren@me.com eller genom svarsmail, vilket innebär att det vidarebefordras till ordförande / styrelsen.