Byainfo nr 13

Projektföreningen Bullmark 2013-05-11.

Till
Boende i Bullmark med omland.

• Matservice, matleverans och hemsändningsbidrag för äldre personer.
Vi har fått förfrågningar om vad som gäller för äldre personer att få matservice och livsmedelsleverans, mm. Vi har kontaktat företrädare för kommunen och kan lämna nedanstående information:
Matservice och matleverans kontakta kommunens biståndsbedömare, ring 164003. Då sker en enkel utredning / biståndsbedömning (oftast per telefon) och du får besked om detta beviljas.
Då det gäller hemkörning av livsmedel från ICA Bullmark, ring affären 56011. Utkörning av Livsmedel till äldre personer sker för närvarande torsdagar.

• Hur ska vi använda innestående medel på bankkonto?
Under de första åren på 2000-talet bestod dåvarande Bullmarks byalags styrelse av företrädare för vissa ideella föreningar i byn. Byalaget upphörde efter några år och en summa på ca. 12.000:- kronor blev kvar på kontot. Stadgarna reglerar att ingående föreningar ska vid upphörande dela på kvarvarande medel. Diskussion fördes vid tillfället, att det bästa vore att kvarvarande medel tillfaller en insats som kommer hela byn till del.

Byalaget låg vilande, och efter några år prövades frågan om användande av pengarna. Förslaget – som då röstades ner – var att pengarna skulle användas som stöd till byns affär för att möjliggöra viss bränslerabatt. Efter detta avslagsbeslut har kontot varit vilande.

Vi vill nu pröva frågan på nytt och föreslår följande tre förslag
att byn beslutar att kontot avslutas och att pengarna används till att ge bidrag till att sedelautomaten för bränsleförsäljning sätts i funktion. Detta under förutsättning att överenskommelse träffas med fastighetsägaren, att denne svarar för återstående medel för att sedelautomaten kommer i funktion.
att byn gör inköp av en hjärtstartare, under förutsättning av att överenskommelse kan träffas med Furan om förvaring av hjärtstartaren.
Om ovanstående attsatser inte kan genomföras besluta
att avsluta kontot och att innestående medel fördelas på vid tillfället ingående föreningar.

Styrelsemöte – öppet möte där byborna får närvara – sker torsdagen den 30 maj kl. 19.00. Berörda föreningar uppmanas infinna sig på styrelsemötet.
Styrelsen har fört samtal i frågan med dåvarande kassör Perl-Erik Nyman, dåvarande revisor Roger Uddstål samt dåvarande ordförande Enar Jonsson.

Frågan om användande av kvarvarande medel samt fråga att kontot avslutas, kommer att behandlas som första punkt på dagordningen.

Hälsningar
Styrelsen