Byainfo nr 14

Projektföreningen Bullmark     2013-05-18.

Till
Boende i Bullmark med omland,

Skrivelse till Trafikverket om krav om förbättring av vägarna i närområdet.

Styrelserna i Furunäs intresseförening, Gravmarks byalag och Projektföreningen Bullmark har gemensamt beslutat sig för att ställa krav på Trafikverket om förbättring av vissa vägar i närområdet.

Vi vill ha ortsbornas synpunkter och förslag på sakargument varför vi begär förbättringarna. De allmänna vägar vi nu avser är;

– Begära ombyggnad på väg 647 delen Bullmark-Fällforsån (motsvarande utförda arbeten på delen Robertsfors-Sjulsmark)

– Begära förbättringar väg 649 Sävarvägen. Exempel dikesanvisningar ny beläggning , o.s.v.

– Begära reparation på väg 650 delen Bullmark-Gravmark. exempel trumsättningar, mm.

– Ställa krav än en gång, om farthinder väg 647 samt 650 i Bullmark.

Vädjan ! Hjälp oss med bra argument !   Vi avser sända iväg skrivelsen i slutet av maj månad.

  • Vi hälsar välkommen till

Lina Johansson och Mikael Lundström, nya ägarna till fastigheten Krokvägen 4.