Byainfo nr 15

Projektföreningen Bullmark                      2013-05-31.

Till
Boende i Bullmark med omland.

  • Offentlig upphandling av varor och tjänster.

Efter sju års kamp är det nu klart att kommunens anbudsunderlag ska anpassas så att småföretagare kan lägga anbud. Sävar kommundelsnämnd har beslutat och i skrivelse till kommunen förklarat att de stöder förslaget. Kommunens upphandlingsbyrå har även i sitt PM till kommundelsnämnden meddelat att anbudsunderlaget kan anpassas så småföretagare kan lägga anbud.

Sveriges kommuner och landsting, Kammarkollegiet och Tillväxtverket har under veckan genomfört information om offentlig upphandling. Några företagare från orten deltog i informationsmötet i Umeå.

Styrelsen kommer under hösten att undersöka förutsättningarna om kommunens upphandlingsbyrå kan genomföra en riktad lokal information / utbildning avseende offentlig upphandling för ortens småföretagare.

  • Hög trafikhastighet inom byn.

Flera bybor har hört av sig och klagat på att personbilar, tunga lastbilar och motorcyklar inte respekterar gällande hastighetsbestämmelser inom byaområdet. Under innevarande vecka och under helgen har vi av NTF lånat en utrustning som mäter hastigheten. Vi hoppas att detta hjälper trafikanterna att göra rätt bedömning av sin egen trafikhastighet inom tätbebyggt område. Skärpning !!

  • Boulebanan.

Boulebanan har – av Nils-Erik och Gunn – rensats från ogräs och skräp. Där finns nu även uppsatt en skylt om spelregler.

Varför är ingen på boulebanan? Varför startar byborna inte aktiviteter på boulebanan?

Förslag: Genom att träffas förslagsvis en fast veckoafton, spela boule, ta med fika, steka korv, vara tillsammans.

Välkomna till boulebanan !

  • Skrivelse om vägarna i närområdet.

Skrivelsen är insänd till berörda beslutsfattare. Skrivelsen är anslagen på anslagstavlan vid ingången till affären.

  • Bankkonto

Vid dagens öppna styrelsemöte beslöts enligt – utsänt förslag – att avsluta ett vilande konto genom

att först pröva om det är möjligt att inköpa och placera en hjärtstartare i byn samt

att om detta inte är möjligt fördela medlen på de föreningar som då ingick i byaföreningens styrelse.

  • Välkommen till högmässa samt sång och musik. (Nyinsatt möte, fanns ej med i tidigare utsänt program)

Söndagen den 9 juni kl. 11.00 är det högmässa på Kapellet med Kurt Vestman, sång av Arnhild Vestman, bröderna Karlsson bjuder på fika.

Varmt välkomna !

Styrelsen önskar alla en
Trevlig Sommar !