Byainfo nr 18

Projektföreningen Bullmark                      2013-06-27.

Till
Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

  • Bullmarks skola.

Bullmarks skola kommer att byggas ut, och markundersökningar visar att det går att bygga på en våning på skolan.

Vid Sävar Kommundelsnämnds (KDN) senaste sammanträde diskuterades skolsituationen i Bullmark. En kalkyl för att bygga om skolan i Bullmark är framtagen, och en geologisk undersökning har genomförts på skolområdet. Den visar att några hinder inte finns, att bygga på nuvarande skolbyggnad med en våning. Uppgiften finns även i VK:s nättidning.

KDN har tidigare tagit ställning för att för – och grundskolan i Bullmark ska rymmas inom nuvarande skolområde. Beslutet i kommundelsnämnden blev att stå kvar vid det tidigare strategiska ställningstagandet. I beslutet ingår även att för att rymma lokalutbyggnader och nytt skolkök, kommer Smidja – som idag betraktas som uttjänt – att rivas.

Vi har även haft kontakt i ärendet med KDN:s ordförande Bengt Holm som bekräftar KDN:s ställningstagande.

Så snart planeringsunderlaget finns tillgängligt, så återkommer vi i frågan.

  • Hemsidan.

Hemsidan börjar ta form. Som ni ser så har det tillkommit en länk; Aktuellt. Under denna länk kommer vi efter semestern, att fylla på med ytterligare material.
Har ni tips på vad som ska vara med så hör gärna av er. Ni kan inte vända er till webbmastern direkt, för webbmaster läggar bara in material som godkänts via styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen