Byainfo nr 2

Projektföreningen Bullmark                         2013-01-18

Till

Boende i Bullmark med omland.

 

Byainformation nr. 2.

 

 

  • Vattentillgången i VA systemet.

Med anledning av brand i en fastighet i Bodbyn har nedanstående skrivelse tillställds Kommunens brandförsvar och säkerhet, samt kopia till UMEVA.

 

För någon vecka sedan uppstod brand i en fastighet i Bodbyn. Som vi kan konstatera kunde fastigheten inte räddas utan brann ner. Med anledning av händelsen har det uppstått samtal/rykten om att vattentillgången inte var tillräcklig vid brandtillfället. Allt från för liten vattentillgång vid vattentäkten i Bullmark, för låg kapacitet av maskinell utrustning, till krångel med vattentillförseln vid aktuell brandpost.

 

En säker vattentillgång är en stor trygghetsfråga för de boende i de byar som har sin vattenförsörjning från Bullmarks vattentäkt.

 

Med hänvisning till ovanstående ber vi om bl.a. följande besked

var vattentillgången från kommunens vattenledningssystem tillräckligt

om inte, vad avser ni vidta för åtgärder.

 

 

 

  • Årsmöte och byainformation den 23 januari kl. 19.00.

Välkommen till byainformation som sker i anslutning till årsmötet. Information i bl.a. följande frågor:

– Utbyggnad av skolan samt förbättring av skolgård

– Trafikverkets och kommunens prioritering av byggande av trottoarer, mm

– Busskurer

– Fartdämpning

– Bullmarksdagen genomförande 2013 samt kommande år.

– IKEA resa till Sundsvall.

 

Hälsningar

Styrelsen.

 

Lämna era synpunkter med e-post till johanna.sjogren@me.com eller genom ett svarsmail, vilket innebär att det vidarebefordras till ordförande/styrelsen