Byainfo nr 22

Projektföreningen Bullmark 2013-09-06.

Till
Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

• Bullmarksdagen.
Bullmarksdagen har under flera år bedrivits med stor framgång, med många utställare/säljare och ett ökat antal besökande. Bullmarksdagen har blivit välkänd och blivit ett varumärke för bygden. Så långt är allt väl men medaljen har även en baksida, dit hör stora kostnader med svårighet att få ett netto till byakassan, samt svårigheten att få bybor att engagera sig för att hjälpa till med arrangemanget.

Vid styrelsens senaste – öppna styrelsemöte – diskuterades frågan mycket ingående. En sammanfattning av den diskussionen är att Bullmarksdagen i dess nuvarande form upphör, men drivs vidare i nya former. Förslaget är att Bullmarksdagen anordnas under sommaren, förslagsvis lördagen den 5 juli. Vi har försökt undvika skolavslutningar, läger, vissa fotbollscupper och även försökt hitta ett datum, där inte allt för många andra evenemang dragit igång under sommaren.

Bybor ! Nu får ni möjlighet att föreslå vad den nya Bullmarksdagen ska innehålla.
I vilka former, och vilka aktiviteter ska Bullmarksdagen innehålla ? Utan att ni ska känna er bundna så får ni här några exempel:
Loppis med eget bord eller bakluckeloppis, tipspromenad, lotterier, fika, någon form av enkel matförtäring, träffas på boulebanan, fotbollsplan eller vollyplan i utmaningsspel, samråd med ICA Nära om specialerbjudanden, försäljning av lokalt producerade varor.

Vi vill ha era förslag och synpunkter samt besked om ni kan hjälpa till under dagen. Svara med vändande e-post (vilket vidarebefordras till styrelsen) eller till ordförande johanna.sjogren@me.com

• Offentlig upphandling.
Umeå kommuns upphandlingsbyrå informerar om möjligheten – för lokala företagare – att lägga anbud vid kommunens offentliga upphandlingar. Sävar kommundelsnämnd, KDN, inbjuder och informationen sker den 18 september kl. 18.30 på skolan i Bullmark.

Entreprenörer inom hantverkssidan som kan utföra – på kommunens fastigheter – underhåll och service inom exempelvis trä, el, vvs, ventilation, samt affären för leverans av livsmedel, ta nu möjligheten att bekanta er med ett anpassat anbudsunderlag som ger er möjlighet att lägga anbud vid kommunens offentliga upphandlingar.

• Hemsidan
Hemsidan har förändrats såtillvida att det tillkommit några nya flikar, nämligen Byns arbetsformer, Aktuellt samt ett Räkneverk som visar antal besök på hemsidan. Under fliken Aktuellt kommer vi att lägga in skrivelser, inbjudningar från närliggande byar, mm.

• Skadegörelse av busskuren vid affären.
Natten mot söndagen den 18 augusti förstördes busskuren. Någon person/er kastade en betongplatta genom bakre glasväggen. Händelsen är anmäld till Länstrafiken. Företrädare för Umeå kommun har besiktat platsen och polisanmält händelsen. Kommunen har beställt lagning av busskuren och svarar för kostnaden. Skadegörelsen betraktas inte som ett busstreck, utan bedöms som fylleförselse. Busskuren blev åtgärdad samma vecka.

Hälsningar
Styrelsen
www.bullmark.se