Byainfo nr 24

Projektföreningen Bullmark   2013-09-27.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland

• Umeåregionen – en möjlighet inför 2014.
Vi vill påminna om möjligheten att söka delprojekt som riktar sig till Umeåregionens landsbygd inför 2014. Delprojekten söks genom Leaderområdet URnära.
Projekten heter;
Umeåregionen – Landsbygd 2014
Umeåregionen – Ungdom 2014 (riktar sig till personer under 25 år)
Mera information finns på hemsidan www.urnara.se

• Fasadflaggorna på byns välkomstskyltar.
Fasadflaggorna på välkomstskyltarna är uppsatta under tiden maj – september. Dessvärre måste vi konstatera att även under denna sommar har flera fasadflaggor saboterats, vilket medfört att vi tvingats byta flera flaggor.
Detta är jättetrist och känns väldigt onödigt, dessutom medför det en kostnad för byakassan. Vi ber er samtala om vikten av, att fasadflaggorna orörda får sitta på plats. Fasadflaggorna pryder sin plats, och stärker välkomsthälsningen till vår bygd.
Vi tackar Kennard Andersson för hans ideella arbete med fasadflaggorna.

• Röjningar på kommunens mark.
Under förra veckan påbörjades röjningsarbeten på kommunens mark bl.a. vid affären och de osålda tomterna. Vi tackar Hans Karlsson för insatserna, så att arbetet genomförs.

• Information om offentlig upphandling.
I förra veckan genomförde företrädare för Umeå kommuns upphandlingsbyrå information om möjligheten för lokala entreprenörer och leverantörer att lägga anbud på kommunens offentliga upphandlingar. Det är numera möjligt att lägga anbud, men vid informationsmötet (skolan Bullmark) kunde konstateras att det fortfarande finns vissa hinder.
I skrivelse 2013-09-20 som finns under flik, Aktuellt på vår hemsida, kan du läsa mera om det fortsatta agerandet i frågan. www.bullmark.se

• Slutrapport projekt; Sävarån med biflöden.
Nu finns slutrapporten för projekt; Sävarån med biflöden. Vill du ta del av rapporten så finns den på www.bullmark.se flik; Aktuellt.

Hälsningar
Styrelsen.

På grund av utebliven annonsering i VK och VF vill vi meddela:
Kyrkan inbjuder Tisdagen den 1 oktober kl 17.30 till Middax, ta med familjen och ät till självkostnadspris.
Anmälan till Maria Hahn Nilsson 090-712 767 eller maria.hahn.nilsson@svenskakyrkan.se
Välkomna !
Kyrkan