Byainfo nr 25

Projektföreningen Bullmark 2013-10-18.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

• Bybor, ni bestämmer vilka frågor som vi ska behandla vid kommande öppna styrelsemöte !
Vi frågar er bybor om
– vilka frågor ska vi tillsammans behandla vid det öppna styrelsesammanträdet ?
– vad är viktigt för att vidareutveckla vår bygd ?
– kom med förslag !

Förslag till frågor vill vi ha oss tillhanda senast den 4 november.

Det är viktigt att vi vet vilka frågor som ska diskuteras, så att vi senare i en inbjudan till byborna kan presentera frågorna. Med ett sådant upplägg, är alla informerade om vad vi ska behandla vid mötet.

Vi sänder ut inbjudan i god tid. Mötet är söndagen den 24 november kl 19.00. Beräknad mötestid: ca.1 timme.

Svara med vändande e-post, synpunkter och förslag vidarebefordras till styrelsen, eller mail till johanna.sjogren@me.com

• Beachvolleyplan.
Vi tackar Markus Brodin och Cecilia Franzén för säsongens insats att hålla beachvolleyplan i utomordentligt skick under sommaren.

• Utökad inverteringsbudget för utbyggnad av Bullmark skola och barnomsorg.
Trots vissa besparingar i kommunens investeringsbudget, är det glädjande att meddela om utökad budget till Bullmark skola och barnomsorg. Tidigare fanns 17 miljoner avsatta, dessa har nu utökats till 40,8 miljoner.
Sävar kommundelsnämnd, KDN, driver frågan med full kraft, med inriktning att klara det ökade behovet för skola och barnomsorg i Bullmark.
Nu pågår planeringsprocessen, och KDN återkommer senare med mera information.

Hälsningar
Styrelsen