Byainfo nr 26

Projektföreningen Bullmark                      2013-10-28.

Till

Boende i Bullmark-Tålsmark med omland

Kopia till: Ordförande i Gravmark och Furunäs.

ICA erbjudande.

Bilagt finns erbjudande / information från ICA nära  Bullmark. Du kan även läsa erbjudandet på hemsidan www.bullmark.se flik: ICA Erbjudande.

 

Säljsamtalen på telefon ökar.

Många bybor klagar på säljerbjudanden på telefon. Många har redan spärrat sin telefon från oönskade och påträngande säljerbjudanden.

Som upplysning vill vi informera om att ni kan spärra dessa oönskade säljsamtal genom NIX-telefonen.

Spärrar du din telefon så kommer samtal från myndigheter och allmänheten igenom som vanligt.

Tjänsten är gratis !

Är du intresserad gör så här:

Fast telefon; ring 020-27 70 00 och följ instruktionerna. Det behövs ytterligare ett telefonsamtal till detta nummer tidigast efter 2 dagar och senast inom 4 veckor.

Mobilen; ring 0772-28 00 00 och följ instruktionerna.

Hälsningar
Styrelsen.