Byainfo nr 29

Projektföreningen Bullmark                      2013-12-16.

Till

Boende i Bullmark och Tålsmark med omland.

Hemsidan.

Byns hemsida är under fortsatt uppbyggnad. Vi gör nu en förändring så att flik; Företag i byn försvinner, och företagssidorna läggs in under ny flik; Företagserbjudanden. Detta innebär att respektive lokal företagare kan sända in erbjudanden på varor och tjänster, så läggs dom in under respektive företagshemsida. Vi uppmanar byborna att kontinuerligt kolla av företagserbjudanden. Tjänsten kommer senare att byggas ut.

Ett väl fungerande lokalt näringsliv stärker bygden, och ger förutsättningar för människor att leva, bygga och bo i vår bygd.

Företagare som inte är med på byns hemsida och önskar detta, hör bara av er.

Välkommen med företagserbjudanden !

ICA nära Bullmarks erbjudande för v. 51 , 16-21 december finns bilagd, men den kan också läsas på hemsidan under den nya fliken; Företagserbjudanden. Fortsättningsvis läggs dessa ICA erbjudanden in direkt på hemsidan.

En uppmaning till hundsägarna !

Många bybor har hört av sig och vädjar till hundägarna, plocka upp efter din hund. Hundbajspåsar finns att köpa på ICA Nära Bullmark.

Buskörning på byn !

Flera uppretande bybor har hört av sig och påpekat att det under hösten förekommit buskörning på byn. Det är några ungdomar – som med bil – vid flera tillfällen varit nära att köra på gående. Olycka har undvikits, genom att de gående själva har kastat sig av vägen.

Nu får det vara nog säger de bybor som hört av sig. Fortsätter detta gör vi en polisanmälan.

Årsmöte den 28 januari.

Årsmöte den 28 januari kl. 19.00.

Utöver årsmötet sker information och beslut bl.a. om Hjärtstartare, Bullmarksdagen, Bussturer, Historik Bullmark/Tålsmark, mm.

Har du någon fråga som du anser ska diskuteras vid mötet så hör av dig. Vi vill lägga in alla frågor på dagordningen, så byborna kan se vad som ska avhandlas,

Dagordning utsänds direkt efter helgerna.

Välkomna !

www.bullmark.se

Vi ber att få tillönska alla ortsbor en riktigt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  !
Styrelsen