Byainfo nr 3

ICA nära Bullmark, Information 2014-02-18.

Projektföreningen Bullmark 2014-02-18.

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland
Ordförande i Gravmark och Furunäs.

Projektföreningens styrelse har tagit del av informationen, och ställer frågan
Är tillgången till bränsleförsäljning på orten viktig ?
Vad kan ortsborna, ortens företagare och föreningar hjälpa till med ?

Styrelsen kommer att omgående inbjuda ortsborna och ortens företagare till en öppen dialog. Vi hoppas att en ny ägarkonstallation för bränsleförsäljning kan var en lösning.

Styrelsen ser över sina arbetsformer, varför det kan dröja en tid innan nästa informationen anländer i någon form.

Hälsningar
Styrelsen/Fredrik Karlsson