Byainfo nr 3

Projektföreningen Bullmark                      2013-01-27.

 

Till

Boende i Bullmark med omland

 

Byainformation nr. 3.

  • Bullmarksdagen lördagen den 23 mars kl 11.00-15.00.

Bullmarksdagen är ett återkommande arrangemang som sker sista helgen i mars. Under de gångna åren har ett fåtal personer varit engagerad och hållit i Bullmarksdagen. Från styrelsens sida vill vi nu att Bullmarksdagen ska engagera många bybor

dels i syfte att underlätta arbetet under dagen

dels att säkerställa att Bullmarksdagen även fortsättningsvis genomförs.

Gretil Carlsson ansvarar för alla  kontakter med utställare samt möter utställarna vid ca. kl. 09.00 på lördag.

Anna-Lena Carlsson och Maria Carlsson ansvarar för Loppis, anmälan och försäljning. Finns på plats under fredagsafton för inlämning.

Vi vill att byborna ställer upp och hjälper till !

Vi behöver hjälp med:

Fredagsafton kl. 17.00 (ca 1 timme) att bära lånade bord från bl.a. ungdomsgården.

På lördag vid avslutningen kl. 15.00 återlämna borden

På lördag vid avslutningen kl. 15.00 städning av lokalerna (ca 1 timme)

Under dagen vara trafikvakt (dela upp dagen i två timmar vardera)

Under dagen sälja korv och hamburgare (delas upp i två timmar vardera)

På fredag ställa upp anslag och vägvisare, mm samt att dessa tas ner lördag vid avslutning

Uppskottning av parkeringsplats.

Anmäl dig senast den 14 februari via mail till  johanna.sjogren@me.com eller genom svarsmail så vidarebefordras mailet till ordförande.

 

Styrelsen sammanträder den 18 februari bl.a. för att fastställa Bullmarksdagens organisation.

 

  • Fartdämpande åtgärder i Bullmark.

I samtal och överläggningar med Trafikverket har vi krävt att fartdämpande insatser ska åtgärdas i centrala byn. Det är otillfredsställande att skol – och dagisbarnen ska behöva utsättas för den trafikfara som finns för att kunna förflytta sig till och från skolan.

Vi har än en gång krävt besked – och har nu fått löfte om – ett ställningstagande från Trafikverket i början av maj månad .

Beträffande våra krav om övriga insatser för att uppnå en säker skolväg, (trottoarer, av och påstigning vid skolan, mm) återkommer vi inom kort med information.  

 

Hälsningar

Styrelsen