Byainfo nr 5

Projektföreningen Bullmark                      2013-02-08.

Till
Boende i Bullmark med omland

Styrelsen vill ge ortsborna en lokal överblick/sammanställning över befolkningsantal, elevantal i skolan, den kommunala ungdomsverksamheten i Bullmark, samt ungdomars drogvanor.

  • Befolkningsantal.

Underlag per 2012-12-31. (smärre förändring kan ske i slutligt underlag)

Bullmark med omland    493   personer
Gravmark med omland  181   personer
Sävar kommundel          6761 personer

  • Elevantal i Bullmark skolverksamhet.

Skolan 81
Fritids  31
Förskola 33 fördelade på förskola 19 och dagbarnvårdare 14
Barn hos föräldralediga 10
Antal luncher 160

  • Kommunens UG verksamhet, onsdagar.

Kommunen har de två senaste terminerna, på onsdagar bedrivit UG verksamhet i Bullmark, för årskl. 6 och uppåt. Enligt uppgift har antalet ungdomar som besökt UG legat mellan 10 – 15.

Enkätundersökning om drogvanor bland unga.

Umeå kommuns enkätundersökning Unga 10, genomfördes under år 2010. De som svarat på enkäten går i årskurs 8-9 på högstadiet samt gymnasiet. Ungdomarna har svarat på enkäten utifrån där de bor, och inte där de går i skola. Här nedan finns uppgifter från landsbygden, kommundel, nytt bostadsområde samt central stadsdel.

                                              Sävar             Landsbygden                 Haga             Tomtebo

Narkotika                                   12.7%              11.3%                                  19%                    10%
Nätdroger                                    8.7%                6.3%                               10.2%                  6.7%
Läkemedel i berusningssyfte   7.9%                5.5%                                8.2%                   8.3%
Doping                                         4.8%                2.8%                                3.7%                   4.2%

 

Sammanställningen ger ett glädjande besked, nämligen att vi har ett stabilt befolkningsunderlag och ett bra underlag för skolverksamheten.

Vad vi däremot bör diskutera är hur vi ska försöka bedriva olika aktiviteter för våra barn och ungdomar. Vi vet av erfarenhet att aktiviteterna ska vara grundad på ungdomarnas egna intressen och behov. Vi vet också föräldrarnas och ungdomarnas önskemål, att aktiviteterna ska omfatta åldrarna årskl. 1 och uppåt.

Är UG verksamhet på fredagskvällar intressant ? Annan verksamhet ? Vad tycker du ?

Lämna synpunkter till johanna.sjogren@me.com eller genom svarsmail så vidarebefordras det till styrelsen.

Fettisdag 12 februari, serveras semlor på ungdomsgården mellan 18.30 – 20.00
Välkomna !

MUSIKAFTON i Bullmark den 20 februari kl 19.00 Plats: Ungdomsgården
Underhållning av SLABANG

Fri entré

Försäljning av fika, genom skolklass.

VÄLKOMNA !

Den nya hemsidan börjar ta form. Hemsidan byggs upp av Mikael Larsson och vår nye webbmaster Thomas Lundgren.
Gör gärna ett besök. www.bullmark.se

Hälsningar

Styrelsen