Byainfo nr 7

Projektföreningen Bullmark

Till
Boende i Bullmark/Tålsmark med omland.

Byainformation nr 7 2014-03-28.

Byborna inbjuds till öppet styrelsesammanträde.
Dag: tisdagen den 8 april kl. 19.00.
Plats: Ungdomsgården/Kapellet.

Sammanställning av olika aktiviteter inom Bullmark/Tålsmark. Sammanställningen sänds ut till byborna inför det öppna styrelsesammanträdet.

Genomförandet av olika aktiviteter sker genom den byaordning som är fastställd och finns på byns hemsida. www.bullmark.se
Verksamheten bedrivs genom ett underifrånperspektiv där byborna väcker förslag, diskuterar sig fram till ett genomförande eller ej. Styrelsen handhar verksamheten genom samordningsbeslut för respektive aktivitet. Respektive delaktivitet ska vara finansierad genom bidrag, stöd, eller ideella arbetsinsatser. Frågor som inte bifalls bordläggs och prövas vid senare tidpunkt.

Samverkan sker med närliggande Byar, Bygderådet Umeå, Regionalt Utvecklingsråd, RUR, samt Länsbygderådet i Västerbotten/Hela Sverige ska leva.

Kommunikation med ortsborna sker i huvudsak digitalt genom utsändande av byainformation, samt vid vissa tillfällen i pappersform och delas i brevlådorna. Samtliga byainformationer utsänds av styrelsen. Byainformationerna numreras och utgör årets verksamhetsberättelse. Byainformationerna ska var tydliga i sak för att undvika onödiga missförstånd, samt utformas med beaktande av att de hanteras som offentlig handling från såväl media och politiken. Styrelsen ansvarar för hemsidan. Webbmaster Tomas Lundgren. Byaverksamheten har således ett samlat forum där byborna kan följa verksamheten.

Byaverksamheten behandlas inte genom Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala medier. Detta ska inte sammanblandas med enskilda personers rätt, att själva delta eller ingå i olika sociala medier.

Byns hjärtstartare finns placerad på adress: Tunnbrödsvägen 4. I fastigheten som står parallellt mot Robertsforsvägen. Huset rakt fram då du svänger in på infarten till Bostaden/Furan.

Sociala byaaktiviteter som är årligen återkommande:
Badplatsen (Olov, Jonas, Mikael)
Boulebanan (Nils-Erik, Gunn)
Valborgsmässofirande (Göran sköter majbrasan, xx ansvarar för försäljning)
Beachvolley banan (Markus, Cecilia)
Välkomstflaggorna (Kennard)
Kalendern på hemsidan (Enar)
Hjärtstartare ( xx )
Årsmöte (styrelsen)
2 öppna styrelsesammanträden dit ortsborna inbjuds (styrelsen)
Vid genomförande av byaaktiviteter sker inköp hos ICA nära Bullmark

Riktade aktiviteter:
Bullmarksdagen (xx)
Barnens vasalopp (Victoria, Tord)
Telefonlista Bullmark/Tålsmark (Elly, Enar)
Historik för Bullmark/Tålsmark, insamlande av material från 1900 – talet (Elly, Enar)
Inbjudan till Mötesplats (kyrkan)

Lokala utvecklingsfrågor:
Vägförbättringar; väg 647 Bullmark-Fällforsån, väg 649 Bullmark-Sävar
Trafikfrågor inom byaområdet; farthinder, trottoarer, trafikhastighetsfrågor
Bussturer
Busskur (Andreas, Daniel)
Skolutbyggnaden för skola och barnomsorg. (Johanna)

Lokala näringslivet:
Offentlig upphandling med anpassat anbudsunderlag. (Enar)
Insatser för att stärka det befintliga loka näringslivet genom att nyttja lokala varor och tjänster.
Öka den lokala besöksnäringen genom bl.a. nyttjande av sevärdheter och upplevelser längs Sävarån.
Behandling av frågan om namnbyte för Projektföreningen
Utbilda lokala guider
EU projektansökan (4-årigt projekt 2016-2019) tillsammans med andra aktörer/samarbetspartner

Kulturhuvudstadsåret 2014.
Under kulturhuvudstadsåret 2014 genomförs många delaktiviteter inom Umeå kommuns landsbygd. Två av dessa delaktiviteter kommer att genomföras i Bullmark/Tålsmark. Planering pågår med följande inriktning:
– Tunnbrödsbakning och visning av tunnbröds recept, 10 maj. Kl. 10.00 – 15.00. se kommande annonsering. arr. Mats. Gretil
– Tunnbrödsbakning och visning av tunnbröds recept, 11 maj, kl. 10-00 – 15.00, se kommande annonsering. arr. Mats, Gretil
– Utställning i bilder och skrift om frikyrkorörelsens historia och betydelse för landsbygdsutvecklingen sker den 14 juni kl., 13.00 -16.00, medverkande bl.a. av Kjell Oskarsson. Se kommande annonsering. arr. EFS Bullmark
– Den 23 augusti med ungdomsinriktning. Medverkande bl.a. fotbollsspelaren ”Sjöa”. Se kommande annonsering. arr. EFS Bullmark.

Välkomna till byamötet tisdagen den 8 april kl. 19.00. Plats: Ungdomsgården/Kapellet.

Hälsningar
Styrelsen.